Yritysvakuutukset

Yritysvakuutukset

Vakuutusmeklariyhteistyö

Mikä on vakuutusmeklari

Vakuutusmeklari kartoittaa asiakkaansa riskit ja hankkii asianmukaisen vakuutusturvan. Vakuutusmeklari toimii asiakkaansa edun mukaisesti eikä ole riippuvainen vakuutusyhtiöistä. Vakuutusmeklari auttaa asiakkaitaan vakuutuspalvelussa ja vakuutettavien riskien hallinnassa. Vakuutusmeklari hoitaa asiakkaansa yhteydenpidon vakuutusyhtiöön. Vakuutusmeklarin käyttö vapauttaa asiakkaan resursseja liiketoiminnan hoitamiseen samalla kun vakuutusturva on varmasti oikein mitoitettu ja turvaa liiketoimintaa vahingon sattuessa. Vakuutusmeklareita valvoo Suomessa Finanssivalvonta ja vakuutusmeklarilla on lain mukaan oltava kattava vastuuvakuutus toiminnalleen.

Finpremium Oy ja Corona Capital Oy – yhteistyömme

Kerromme puolin ja toisin asiakkaallemme kumppanistamme. Vinkin palveluista annamme vain asiakkaamme luvalla. Finpremium Oy tarkistaa, kilpailuttaa ja rakentaa Corona Capitalin asiakkaille perusvakuutusturvan ja hankkii kullekin sellaisen. Tämä perusvakuutusturva turvaa vahinkotilanteessa liiketoiminnan jatkumisen kattavasti. Sen lisäksi autamme asiakastamme hankkimaan hänen liiketoimintansa erityispiirteet huomiovan vakuutusturvan.

Kuvaus Finpremium Oy palvelusta

Vakuutusturvan analysointi, päivittäminen ja kilpailutus

– Vakuutusturvan kattava läpikäynti

– Nykyisen vakuutusturvan analysointi

– Ehdotus tarvittavasta vakuutusturvasta

– Vakuutusturvan kilpailutus

– Tulosten vertailu ja ehdotus ratkaisusta

– Valitun turvan voimaansaattaminen

-Vakuutusturvan hoitopalvelu, asiakaspalvelu, vahinkopalvelu

– Vakuutusasioiden hoitaminen, yhteydenpito vakuutusyhtiöihin

– Vakuutusturvan läpikäynti vuosittain

– Ehdotuksia vakuutusturvan parantamiseksi

– Neuvottelut vakuutusyhtiön kanssa vuosiuudistuksissa

– Avustamme korvaushakemuksissa ja käymme läpi korvauspäätökset. Pyydämme oikaisua, mikäli olemme vakuutusyhtiön kanssa eri mieltä korvauspäätöksestä. Näissä tilanteissa olemme huomanneet asiakkaidemme saavan merkittäviä hyötyjä vakuutuskorvauksissa. Palveluksessamme on myös oikeudenkäyntikelpoinen lakimies. Kts. hoitamiamme oikeustapauksia http://www.finpremium.fi/esimerkkeja/

Kolme merkittävää hyötyä palvelustamme:

1.Kokemuksen ja osaamisemme perusteella osaamme hankkia kattavan vakuutusturvan kilpailukykyiseen hintaan. Palvelumme vähentää vakuutuskustannuksia kilpailuttamisen, vakuutussalkun hoidon ja vakuutusyhtiöiden antaman meklarialennuksen kautta.

2. Asiointi kauttamme on helppoa – tiedätte aina, että neuvottelemme vakuutusasiat teidän etunne mukaisesti.

3.  Analyysimme ja vakuuttamisohjelmamme on hyvä työkalu yrityksen johdolle varmistaa, että vakuutusriskit on hoidettu asianmukaisesti.

Hyötyjä Corona Capital Oy:n asiakkaille

– Vakuutusturva on oikein rakennettu ja turvaa liiketoiminnan.

– Vakuutuskirjat ja laskut on tarkastettu ammattilaisen toimesta jo, kun ne tulevat yritykselle. Ei tarvetta käydä heti muun kiireen keskellä niitä itse läpi.

– Asiointi vakuutusasioissa helpottuu ja yritys saa vaativimpiinkin kysymyksiin vastauksen – kattaen koko markkinan, ei vain yhden vakuutusyhtiön näkemystä.

– Palvelumme hinnoittelu on edullisempi, kun kyse Corona Capitalin asiakkuudesta, alennus on 10%.

– Vakuutusmaksut todennäköisesti pienenevät kuten liki kaikilla uusilla asiakkaillamme.

YHTEISTYÖKUMPPANIT