Rahoitusyhtiön rating ja rahoituspäätökset

Collector Bankin toimitusjohtaja, Aki Tusa, kirjoittaa Kauppalehden Kumppaniblogissa 3.9.2019 yritysrahoitusalan toimijoiden kyvystä arvottaa uusi, rahoitusta hakeva, asiakas. Alalla puhumme usein rahoitusta hakevan yrityksen ratingista. Rating perustuu kunkin rahoitusyhtiön omiin ratkaiseviin tekijöihin, joilla se pyrkii ilmentämään kunkin asiakkaan luottokelpoisuutta, takaisinmaksukykyä ja näin ollen minimoimaan omaa luottotappiotaan. Ratingin pohjalta tehdään päätös, lähdetäänkö uutta asiakasta rahoittamaan vai hylätäänkö rahoitushakemus.

Hylätty rahoitushakemus yhdessä rahoitusyhtiössä saattaa toisessa olla hyväksytty toisessa

Aki Tusa kirjoittaa, että usein rahoitusta hakevan yrityksen saama hylätty rahoituspäätös ei ole automaattisesti hylätty kaikissa yritysrahoitusta tarjoavissa tahoissa. Rahoitusta hakevan yrityksen kannattaa jatkaa rahoituksen hakua useista eri lähteistä, vaikka joltakin taholta tulisikin hylkäävä päätös. Tämä on Tusan mukaan seurausta siitä, että varainhankinnan kustannukset ja rating vaihtelevat eri rahoittajien välillä. Näin ollen osa rahoittajista toisaalta pystyy, toisaalta haluaa, ottaa suurempaa riskiä rahoituspäätöksissään kuin toiset.

Sisään tulevia rahoitushakemuksia seuraamalla rahoitusyhtiö saa arvokasta tietoa markkinoilla liikkuvista rahoituksen hakijoista

Koska saamme uusia asiakkaita useista eri lähteistä, pystymme seuraamaan, että moni yrittäjä ja yrityksen päättäjä toimiikin juuri Aki Tusan kehottamalla tavalla, he jatkavat yritysrahoituksen hakemista, koska ovat todennäköisesti saaneet hylkäävän päätöksen joltakin yritysrahoitusta tarjoavalta taholta. Saman yrityksen laskurahoitus– tai yrityslainahakemus saattaa päätyä meille useaa eri kanavaa pitkin. Tästä pystymme päättelemään myös paljon kilpailijoidemme käyttäytymisestä tiettyä yritystä kohtaan. Taloudeltaan vakaampien yritysten rahoitushakemukset häviävät markkinoilta nopeammin, kun taas suuremman riskin omaavien yritysten hakemukset toistuvat usein monista eri kanavista.

PSD2 – Uusi mahdollisuus saada yhä vain parempi käsitys rahoitettavan yrityksen taloudellisesta tilanteesta

Käytämme aina kaiken mahdollisen tiedon, jota on saatavissa asiakasyrityksen luottokelpoisuuden määrittämiseen. Syyskuun 14. päivänä voimaan tuleva PSD2-direktiivi on yksi tulevaisuuden luottopäätöstä helpottavista tekijöistä. Toimiluvan omaavat tahot voivat tällöin asiakkaan suostumuksella tutkia esimerkiksi asiakkaan tilitietoja. Tämä mahdollistaa asiakkaan tilitietojen analysoinnin ja tilitapahtumista tehtävien johtopäätösten vetämisen yrityksen taloudellisesta tilanteesta, varojen käyttämisestä, kassankierrosta ja muusta vastaavasta taloudenpidosta.

Corona Capital suhtautuu myönteisesti kaikkeen, mikä helpottaa luottopäätöksen tekoa, toteaa yhtiön toimitusjohtaja Olli-Pekka Seppälä. Mitä vähemmän luottotappiota liiketoiminnasta syntyy, sitä edullisempi voi myös olla rahoituksen hinta. Pyrimme aina siihen, että rahoitus on kummallekin osapuolelle, sekä rahoitettavalle ja rahoittajalle, järkevää kunkin liiketoiminnan kannalta.

Lähteet:

Kauppalehti Kumppanuusblogi 3.9.2019

Finassivavonta, Sääntelykokonaisuudet, PSD2