Corona Capital Oy:n verkkopalvelun käyttöehdot


1. Yleistä

Coronacapital.fi verkkopalvelu on Corona Capital Oy:n (jäljempänä ”Corona”) tuottama ja pääasiallisesti osoitteessa www.coronacapital.fi julkaisema palvelu (jäljempänä ”Palvelu”). Palvelun julkaisemisessa voidaan käyttää myös muita verkkotunnuksia Coronan valinnan mukaan. Näitä käyttöehtoja sovelletaan Coronan ja Palvelun käyttäjän (jäljempänä ”Asiakas”) välillä sekä Palvelun verkkoversioon että mahdolliseen tulevaan mobiiliversioon.

Coronalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Coronalla on oikeus perustellusta syystä lopettaa Palvelun tarjoaminen käyttäjille osittain tai kokonaan.

2. Ohjelmat ja tietoliikenneyhteydet

Palvelun käyttö edellyttää selainta ja yhteyden muodostamiseen tarvittavia tietoliikenneohjelmia sekä asianmukaisia tietoliikenneyhteyksiä, joista aiheutuvat kustannukset maksaa Asiakas.
Ohjelmien virheettömyyttä tai keskeytyksetöntä toimivuutta ei taata. Corona tai sen lisenssinantajat eivät missään olosuhteissa vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat käytettävälle tietokonejärjestelmälle tai siinä oleville tiedoille mukaan lukien tietoturvallisuusriskit (virukset, tietovarkaudet yms.).

3. Oikeudet

Palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat Coronalla tai muilla Palveluun tarvittavia tietoja tuottavilla tiedontuottajilla.

Ohjelmien oikeudet ovat lisenssinhaltijoilla.Palvelun sisällön tai sisällön osan saattaminen yleisön saataviin levittämällä, esittämällä tai näyttämällä julkisesti tai varastointi tai kappaleiden valmistaminen sisällöstä tai sen osasta ilman Coronan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta on kielletty. Asiakkaalla ei ole oikeutta Palvelun tai sen osan julkaisemiseen tai edelleen luovuttamiseen. Kielto koskee sekä vastikkeellisia että vastikkeettomia luovutuksia sekä tilanteita, joissa Palvelu saatetaan kolmansien saataville. Asiakkaalla ei ole oikeutta muodostaa Palvelusta tai sen osasta toista teosta tai toista palvelua.

Palvelu on Asiakkaan käytettävissä lähtökohtaisesti 24 tuntia vuorokaudessa. Asiakas ottaa Palveluun yhteyden verkkoselaimen tai sovelluksen kautta.

Asiakas on vastuussa käyttöön tarvittavien verkkopankin käyttäjätunnuksen salassapidosta sekä sillä tapahtuneesta käytöstä. Asiakkaan tulee ilmoittaa välittömästi Coronalle käyttäjätunnuksen ja salasanan katoamisesta tai paljastumisesta kolmannelle osapuolelle. Ilmoitus tulee tehdä sähköpostilla osoitteeseen info@coronacapital.fi. Asiakas vastaa kaikista niistä kustannuksista, jotka syntyvät hänen käyttäjätunnuksensa käyttämisestä, kunnes hän on ilmoittanut Coronalle käyttäjätunnusten katoamisesta tai joutumisesta kolmannen haltuun ja Corona on kuitannut vastaanottaneensa mainitun ilmoituksen.

Asiakas on korvausvelvollinen Coronalle ja suoraan muille tahoille mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- tai sopimuksenvastaisista toimistaan.

4. Vastuu sisällöstä

Coronan tuottama sisältö
Corona vastaa Palveluun tuottamansa aineiston sisällöstä, tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista.

Asiakkaan toimittama sisältö
Asiakas vastaa Palveluun toimittamistaan tiedoista ja niiden oikeellisuudesta.
Asiakas vastaa siitä, että hänellä on oikeus edustaa yritystä, jolle hän hakee rahoitusta.

Asiakkaalla tulee olla suostumukset kaikilta yhtiön yhtiöjärjestyksessä määrätyiltä nimenkirjoittajilta. Asiakas vakuuttaa myös, ettei hänen edustamallaan yrityksellä ole verovelkaa, yrityksellä on suomalainen y-tunnus, yrityksen kotipaikka on Suomi, yritys ei ole ulosotossa eikä saneerauksessa eikä yrityksellä ole merkintöjä maksamattomista veloista. Asiakas vakuuttaa myös olevansa hyvämaineinen ja hänellä ei saa olla luottohäiriömerkintöjä.

5. Henkilötietojen käyttö

Palveluntarjoaja käsittelee Asiakkaan henkilötietoja Palvelun rekisteriselosteen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.
Rekisteriseloste
Evästeet

6. Evästeiden ja muiden tekniikoiden käyttö

Palvelussa käytetään evästeitä ja muita tekniikoita evästekäytännöissä kuvatuin tavoin. Palvelun käyttörajalaskuri perustuu evästeisiin ja/tai selaimen paikalliseen tietovarastoon.

Eväste on tietokoneelle tallennettava tiedosto, joka kerää tietoa verkkosivuston käyttäjästä. Coronacapital.fi –palvelu käyttää sivustollaan evästeitä. Evästeiden tarkoituksena on helpottaa palvelun käyttöä lataamalla oikeat sisällöt, säilyttämällä tiedon siitä, mitä kieltä käyttäjä haluaa lukea ja miltä sivulta käyttäjä on palaamassa.
Suomen lainsäädännössä evästeet (cookies) mainitaan Sähköisen viestinnän tietosuojalaissa (SVTSL) 516/2004 (1.6.2009). Lain mukaan verkkosivuston kävijällä on oikeus saada ymmärrettävät ja kattavat tiedot niiden käytön ja tallennuksen tarkoituksesta. Käyttäjällä on oltava myös mahdollisuus kieltää evästeiden kerääminen.
Palvelun käyttö vaatii evästeiden hyväksymistä. Palvelun käytön jatkaminen lasketaan hyväksymiseksi. Käyttäjä voi estää evästeiden tallentumisen selaimen asetuksista.
Evästeitä käytetään myös tilastojen keräämiseen käyttäjistämme. Evästeiden avulla palvelua parannetaan etsimällä kohtia, joissa käyttäjällä on haasteita siirtyä eteenpäin. Evästeisiin ei sisällytetä mitään henkilökohtaista tietoa käyttäjistä eikä niitä luovuteta kolmannelle osapuolelle.

7. Käyttökatkot

Käyttökatkot ovat mahdollisia huollon, liiallisen kuormituksen tai muun syyn vuoksi. Asiakkaan tulee reklamoida keskeytyksestä Coronan asiakaspalveluun. Corona ei korvaa Asiakkaalle palvelun keskeytyksestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välillisiä vahinkoja.

8. Käyttöehtojen ja tilaushintojen muutokset

Olennaisista käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle sähköpostilla tai Palvelussa.

9. Ylivoimainen este

Työtaistelu, pommiräjähdys, tulipalo, luonnonkatastrofi, tietoliikennehäiriö, viranomaisen määräys tai muu osapuolista riippumaton ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa sopijaosapuolen noudattamasta tämän sopimuksen velvoitteita esteen keston ja kohtuullisen ajan esteen poistumisen jälkeen, kunnes velvoitteiden täyttämisen edellytykset pystytään palauttamaan.

10. Muut ehdot

Palvelu sisältää linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin. Tällaisiin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja.
Coronalla on oikeus siirtää Palvelu ja sen ylläpitäminen sekä siihen liittyvät asiakkuudet samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle.

Palveluun ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Palvelun käyttöä koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

CORONACAPITAL.FI VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT 6.10.2015