Mikä ihmeen Yritysbarometri?

Suomen Yrittäjät, Finnvera sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät kaksi kertaa vuodessa Pk-yritysbarometrin. Barometri kuvaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä. Kevään 2020 Pk-yritysbarometri perustuu 4 600 pienen ja keskisuurenyrityksen vasta­uksiin. Se tarkastelee kattavasti suomalaisten pk-yritysten käsityksiä taloudellisen toimin­taympäristön muutoksista sekä yritysten liiketoimintaan ja kehitysnäkymiin vaikuttavista tekijöistä

Laskurahoitus ja Factoring - Rahoittaja.fi Corona Capital

Pikaluotot täyttävät entistä useammin pk-yritysten rahoituksen pullonkauloja

Pankkitoiminnan tiukka sääntely ja siitä osittain seurannut yritysten heikentynyt luottokelpoisuus näkyvät pk-yritysten ulkoisessa rahoituksessa. Barometrin mukaan harvemmalla kuin joka toisella yrityksellä on lainaa pankista tai muusta rahoituslaitoksesta. Ulkoisen rahoituksen käyttö on kuitenkin hieman lisääntynyt suhteessa edelliseen barometriin.

Lähes joka kymmenes pk-yritys kertoi, että ei ole hakenut rahoitusta viimeisen 12 kuukauden aikana, vaikka sille olisi ollut tarvetta. Luku on suuri verrattuna siihen, että rahoitusta hakeneista yrityksistä ainoastaan kolme prosenttia kertoi saaneensa kielteisen rahoituspäätöksen. Vaikuttaa siltä, että iso osa rahoitusta tarvitsevista pk-yrityksistä jättää hakematta sitä.

Pk-yritykset aikovat hakea rahoitusta seuraavien 12 kuukauden aikana saman verran kuin edellisen barometrin aikaan. Rahoituksen hakuaikomusten taustalla näkyy talouskasvun voimakkaimman vaiheen ohitus ja siitä seuraava investointiaktiviteetin vaimeus. Nyt 21 prosenttia vastaajista aikoo hakea rahoitusta.

Yritysrahoituksen rakenne muuttuu hyvin hitaasti. Pankkikeskeisyys on pk-yritysten rahoituksessa edelleen yleistä. Rahoitusmarkkinoiden toiminnan voidaan olettaa hieman parantuneen, sillä Finnveran rooli pankkilainojen tärkeimpänä täydentäjänä on laskenut hieman aiemmasta. Vajaa neljännes rahoituksen hakua suunnittelevista kertoo kääntyvänsä Finnveran puoleen. Huolestuttavaa sen sijaan on pikaluottojen käytön nopea yleistyminen. Ne tarjoavat rahoitusta hyvin vaihtelevin ehdoin, ja osassa pikaluottoja korot ovat erittäin korkeat.

Käytä laskurahoitusta – Harkitse yrityslainan ottoa

Saamme päivittäin satoja yrityslainahakemuksia. Suhteessa vastaanottamiimme laskurahoitushakemuksiin, lainahakemuksia tulee monikymmenkertainen määrä. Uskomme tämän johtuvan osittain siitä, että laskurahoitus yritysrahoitusmuotona on edelleen yrityslainaa tuntemattomampi rahoitusmuoto.

Toinen ratkaiseva tekijä yrityslainahakemusten määrässä suhteessa laskurahoitushakemuksiin on se, että yrityslaina sopii useamman yrityksen tarpeisiin. Laskurahoitusta tai factoringia käyttääkseen yrityksen on laskutettava yrityksiä. Kun yritys toimii b 2 c-markkinassa, laskurahoituksen käyttö ei ole valitettavasti mahdollista.

Yritysrahoitusta Rahoittaja.fi Corona Capital

Laskurahoitus on järkevän yrittäjän valinta

Laskurahoituksen tai factoringin käyttö on useissa tapauksissa yrityslainaa edullisempaa. Tämä on seurausta siitä, että laskurahoituksessa lainan vakuutena toimivat rahoitetut myyntilaskut. Myyntilaskujen olemassa olo kertoo luotottajalle myös siitä, että yrityksellä on toimintaa ja asiakkaita.

Yrityslainaa myönnettäessä yrityksen tämän hetkistä tilannetta ja maksukykyä on vaikea arvioida. Luoton myöntäjän riski on huomattavasti suurempi yrityslainaa myönnettäessä kuin laskurahoitusyhteistyöhön lähdettäessä. Tämä näkyy myös usein myös näiden palveluiden hinnoittelussa. Laskurahoitusta pystytään tarjoamaan yrityslainaa edullisemmin.

Lähde: Lähde: Pk-yritysbarometri 1/2020, Suomen Yrittäjät, Finnvera sekä työ- ja elinkeinoministeriö

Luettavissa: Pk-yritysbarometri 1/2021