Yritystoiminnan perusidea voidaan nähdä yksinkertaistettuna siten, että pyritään tekemään investointeja, jotka tuottavat yritykselle tuloja enemmän kuin investoinnista syntyy menoja. Yrityksen investointi- ja rahoituspäätökset muodostavat toisiinsa kytketyn strategisen päätöskokonaisuuden, jolla on yksi tavoite; lisätä (osakkeen)omistajien varallisuutta pitkällä aikavälillä.

Puhumme usein investointien yhteydessä pitkäaikaisista tuotannontekijöistä. Helpoiten investoinnin voi ymmärtää vaikkapa kone tai laitehankintana, mutta yhtä hyvin investointi voi olla myös aineeton esimerkiksi  sijoitus arvopapereihin.

Oli investointi sitten reaali- tai rahoitusinvestointi, se rahoitetaan aina joko omalla tai vieraalla pääomalla. On siis virheellistä ajatella, että investointeihin tarvitaan aina lainarahaa. Investoinnin voi rahoittaa myös omalla pääomalla. Oli rahoitusmuoto kumpi hyvänsä, on investointeihin sijoitettu pääoma aina pois muusta yritystoiminnasta, esimeriksi osingoista.

Investointilaskelmat

Investointipäätökset tehdään arvioimalla investoinnin kannattavuutta. Yksittäisen investoinnin kannattavuuden arviointiin on olemassa useita eri menetelmiä. Käymme läpi tässä kolme yleisintä menetelmää.  Jokaista investointia tehtäessä on tärkeää pystyä arvioimaan mahdollisimman luotettavasti investoinnista syntyvät jaksottaiset rahamäärät. Tämä tarkoittaa investoinnin ansiosta esimerkiksi vuosittain syntyviä tuloja ja menoja, investoinnin käyttöikää ja mahdollista jälleenmyytiarvoa sekä investoinnin hankinnasta aiheutuvaa kiinteää kustannusta. Näitä arvioita tarvitaan laskettaessa investoinnin kannattavuutta.

Nettonykyarvomenetelmä

Nettonykyarvomenetelmässä pyritään määrittämään investoinnin nettonykyarvo diskonttaamalla investoinnin tuottamat rahavirrat sekä mahdollinen positiivinen jälleenmyyntiarvo nykyhetkeen. Diskonttausta tarvitaan, koska tämän hetken raha on tulevaisuuden rahaa arvokkaampaa, toisin sanoen rahan arvo heikkenee mitä kauempana tulevaisuudessa kassavirrat ovat odotettavissa. Kun kaikki investoinnin arvioidut nettotulot on diskontattu nykyhetkeen, vähennetään summasta investoinnin hankintameno. Tämän erotuksen tulos on investoinnin nettonykyarvo. Tässä menetelmässä diskonttauskorkona käytetään investoinnin tuottovaatimusta. Yksi menetelmän heikkouksista on se, kuinka yritys pystyy mahdollisimman tarkasti määrittämään sopivan tuottovaatimuksen eli laskentakoron investoinnilleen. Mitä suurempaa tuottovaatimusta yritys käyttää diskonttaustekijänä, sen pienemmäksi muuttuvat tulevaisuuden kassavirrat kun ne diskontataan nykyhetkeen. Koska investointipäätökset ovat lähtökohtaisesti aina kauas tulevaisuuteen suuntautuvia, epävarmoja päätöksiä, on suositeltavaa, että diskonttaustekijään lisätään riskilisää. Tällöin harvempi investointipäätös on kannattava, mutta toisaalta näin yritys pystyy kontrolloimaan investointeihin liittyvää riskiä paremmin, koska vain selvästi tuottoa tuottavat investoinnit ovat nettonykyarvoltaan positiivia ja täten investoitavia.

Sisäisen korkokannan menetelmä

Osin samalla periaatteella kuin nettonykyarvomenetelmä toimii sisäisen korkokannan menetelmä. Tässä menetelmässä pyritään määrittämään sisäinen korkokanta, jolla investointi saavuttaa nollatuloksen eli investoinnin nettonykyarvon ja hankintamenon erotus on nolla. Tätä saatua korkokantaa verrataan investoinnille asetettuun tuottovaatimukseen, jonka avulla voidaan tehdä päätelmiä investoinnin kannattavuudesta. Jos laskelman avulla saatu sisäinen korkokanta on investoinnille asetettua tuottovaatimusta suurempi, on investointi kannattava. Asian voi ajatella siten, että saadulla sisäisellä korkokannalla (tuottovaatimuksella) investointi saavuttaa nollatuloksen. Kun haluttu tuotto on pienempi kuin nollatulokseen johtava korkokanta, antaa investointi yritykselle positiivisen lopputuloksen. Tällöin investointi kannattaa tehdä.

Takaisinmaksuajan menetelmä

Kolmas ja ehkä helpoin ja yleisin menetelmä on takaisinmaksuajan menetelmä. Menetelmän perusidea on hyvin yksinkertainen; verrataan investoinnin hankintamenoa ja investoinnin yritykselle tuottamia tulovirtoja keskenään ja lasketaan aika, jossa investointi maksaa itsensä takaisin. Paras investointi tämän menetelmän mukaan on se, jossa takaisinmaksuaika on lyhyin. Laskelma on yksinkertainen ja siksi paljon käytetty. Tässä laskelmassa rahan aika-arvoa ei huomioida ollenkaan eikä myöskään aikaa takaisinmaksuajan jälkeen. Kysymyksessä onkin menetelmä, joka keskittyy investoinnin riskisyyteen enemmän kuin tuottonäkökulmaan. Riskisyyttä on helppo lähestyä näkökannalla, jossa rahat nopeasti palauttava investointi on myös vähiten riskisin.

Rahoittaja.fi auttaa yritystäsi investointien rahoittamisessa

Me Corona Capitalilla autamme päivittäin yrityksiä investointeihin liittyvissä rahoituspäätöksissä. Laskurahoituksemme palvelee kaiken kokoisia yrityksiä ja antaa myös pienille yrityksille mahdollisuuden saada liiketoimintaan sidotut pääomat nopeammin tuottavampaan käyttöön esimerkiksi investointien avulla.  Laskurahoituksemme on joustava ja nopea rahoitusratkaisu, jonka avulla yksittäinen investointi voidaan toteuttaa ilman, että pääomaa sitoutuu tarvetta pidempiin, kalliisiin tai sitoviin rahoitusratkaisuihin.

Yrityslainamme on suunnattu osakeyhtiöille, jonka avulla asiakkaamme saavat nopeita ja yksilöllisesti räätälöityjä lainaratkaisuja joko osaksi investoinnin ulkoista rahoitusta tai jopa koko investoinnin rahoittamiseksi.

Suunnitteletko investointeja yrityksellesi, ota yhteyttä tai tule käymään, niin räätälöidään rahoitus juuri sinun investointejasi ajatellen!