Varjopankit ovat erilaisia pankkisääntelyn ulkopuolella toimivia organisaatioita, jotka tarjoavat rahoitusta etenkin yrityksille. Varjopankki terminä kuulostaa hieman epämääräiseltä ja vaaralliselta, mutta todellisuudessa varjopankkitoiminta on tärkeä osa nykyaikaista talousjärjestelmää. Tällä sivulla kerromme, mitä varjopankit oikeastaan ovat ja miksi ne ovat tärkeitä.

Mitä varjopankit ovat?

Varjopankit välittävät rahoitusta sellaisilla tavoilla, jotka eivät kuulu perinteisen pankkitoiminnan piiriin. Parhaassa tapauksessa varjopankit täydentävät perinteisiä rahoitusmarkkinoita, huonoimmillaan ne kaivavat pohjaa laillisten markkinoiden alta.

Käsitettä ”varjopankki” käytti tiettävästi ensimmäisenä amerikkalainen sijoitusasiantuntija Paul McCulley vuonna 2007.

Suurin osa varjopankkitoiminnasta on laillista. Toimintaa harjoittavat muun muassa erilaiset säätiöt, sijoitusrahastot, korkorahastot ja välittäjät, joilla ei tyypillisesti ole pankkilisenssiä. Suomalaisista varjopankeista tunnetuin on runsaasti mediahuomiota saanut GF Money, joka on erikoistunut yritysrahoitukseen. Tänä vuonna yhtiö laajensi tosin toimintaansa myös kuluttajalainoihin.

Kuinka suuri varjopankkisektori on nykyään?

Vuonna 2007 kansainvälinen varjopankkisektori oli suuruudeltaan arviolta 50 triljoonaa dollaria. Finanssikriisin ja sitä seuranneen tiukentuneen valvonnan johdosta varjopankkitoiminta hiipui hetkeksi, mutta viime vuosina se on lähtenyt taas kasvuun.

Vuonna 2011 varjopankkisektorin suuruudeksi arvioitiin jo 60 triljoonaa dollaria ja sen jälkeen kasvu on jatkunut yli triljoonan dollarin vuosivauhdilla.

Varjopankkisektorin tarkkaa suuruutta ei tiedetä, sillä eri tahot määrittelevät varjopankkitoiminnan eri tavoilla. Hurjimpien arvioiden mukaan sektorin todellinen suuruus on jopa yli 100 triljoonaa dollaria.

Varjopankkisektorin suuruus vaihtelee maasta toiseen. Hollannissa se on kooltaan jopa 45 % perinteisen pankkisektorin suuruudesta. Voimakkaimmin varjopankit kasvavat tällä hetkellä Aasian nousevissa talouksissa.

Mitä varjopankit tekevät ja miksi niitä tarvitaan?

Varjopankkien eräs näkyvimmistä toiminnoista koskee yritysrahoitusta. Varjopankit keräävät rahaa sijoittajilta ja ohjaavat niitä sellaisen liiketoiminnan tueksi, joka syystä tai toisesta ei saa rahoitusta perinteisiltä pankeilta. Viime vuosina yleistyneet vertaislainat ovat hyvä esimerkki varjopankkitoiminnasta.

Varjopankkien välittämät lainat ovat usein kalliimpia kuin perinteiset pankkilainat. Niiden hinta voi nousta jopa kymmeniin prosentteihin. Näin ei kuitenkaan ole kaikissa tilanteissa. Joskus vertaislaina voi olla yritykselle jopa edullisempi vaihtoehto kuin pankkilaina.

Euroalueella jopa 25 % yritysrahoituksesta tulee nykyään pankkisektorin ulkopuolelta. Myös monet suuret ja vakavaraiset yritykset rahoittavat kasvuaan varjopankkien avulla. Vastuullisesti pyöritetty varjopankkitoiminta on tärkeä lisä rahoitusalalle etenkin maissa, joissa pankkialaa säädellään tiukasti. Varjopankit paikkaavat rahoitusjärjestelmään jääviä aukkoja, tehostavat liiketoiminnan rahoitusta ja edistävät näin myös kansantaloutta.

Mitä ongelmia varjopankkeihin liittyy?

Vain osa varjopankkitoiminnasta on vastuullista. Pankkien ulkopuolisella rahoitussektorilla käytetään usein hyväksi veroparatiiseja. Varjopankit voivat myös lisätä talouden epävakautta. Tästä hyvänä esimerkkinä toimii 2000-luvun finanssikriisi.

Määritelmänsä mukaisesti varjopankit kiertävät kaikkein tiukimpia säädöksiä. Tämä kuuluu asiaan. Jokainen yritys kahlita varjopankkeja tuottaa aina uusia varjopankkitoiminnan muotoja. Tämä ei tarkoita, etteikö pankkisektorin ulkopuolista rahoitustoimintaa voisi säädellä monilla erilaisilla tavoilla. Jokainen yritys, rahasto ja säätiö on jonkin maan lainsäädännön alaisuudessa. Kansainvälisellä yhteistyöllä voidaan varmistaa varjopankkisektorin riittävä valvonta ja tukea vastuullista rahoitustoimintaa.