Suomen talouden tila on puhuttanut kansaa pitkin vuotta enemmän tai vähemmän. Kesän lähestyessä yksi jos toinenkin kahvipöytäkeskustelu on muuttumassa aiempaa positiivisemmaksi ja usko Suomen talouden nousuun valtaa yhä useamman mielen.

Suomen yrittäjien, Finnveran sekä työ- ja elinkeinoministeriön tuoreimman pk-yritys barometrin mukaan myös Suomen pk-yritysten näkemys lähiajan suhdannekehityksestä on kirkastunut. Kevään 2016 barometri perustuu 6000 pk-yrityksen vastaukseen ja sen mukaan positiivisempaan suhtautumiseen ovat vaikuttaneet niin EU-alueen kohentunut taloudellinen yleisilme kuin myös kotimaan markkinoiden virkoaminen. (Pk-yritysbarometri 1/2016)

Investointiodotukset kehittyivät hieman ja erityisesti voimakasta kasvua hakevissa pk-yrityksissä, investointien odotetaan lisääntyvän entisestään. Kaikilla päätoimialoilla tilanne investointien suhteen on kuitenkin edelleen se, että investointeja kasvattavat yritykset ovat vähemmistössä investointeja vähentäviin pk-yrityksiin nähden. Vaikka kyselyyn vastanneiden yritysten mukaan suurimmat muutokset luottopolitiikan suhteen ovat ohi, niin silti lähes puolet kyselyyn vastaajista katsoivat luottopolitiikan muuttuneen ainakin jonkin verran. Muutokset koskivat mm. marginaalien nousua, koventuneita vakuusehtoja sekä vaadetta aiempaa suurempaan omarahoitusosuuteen. (Pk-yritysbarometri 1/2016)

Barometrin mukaan suomalaisten pk-yritysten kasvuhakuisuus on noussut ja yhä useampi pk-yritys pyrkii kasvuun. 9 % prosenttia kyselyyn vastannaisesta pk-yrityksistä ilmoitti olevansa selkeästi kasvuhakuisia ja reilu kolmannes kasvavansa omien rajojensa puitteissa. Kuitenkin kyselyyn vastanneista pk-yrityksistä yli puolet eivät omanneet kasvutavoitetta tai halusivat säilyttää nykyisen markkina-aseman. Eniten rahoitusta pk-yritykset arvioivat tarvitsevansa edelleen käyttöpääomaksi. (Pk-yritysbarometri 1/2016, Pk-yritysbarometri valtakunnallinen kalvosarja 2016)

On siis väärä olettamus ajatella, että pelkkä kasvutarve synnyttää tarpeen rahoitukselle. Tuloksista voidaan päätellä, että monelle pk-yritykselle on tärkeää pystyä säilyttämään nykyinen tilanne ja toisaalta samaan aikaan pysyä kartalla asiakkaiden muuttuvissa tarpeissa. Rahoituksen lisäksi tähän tarvitaan myös aikaa. Kuten vanhat ja viisaat jo meitä aiemmin sananlaskuissaan totesivat ”aika on rahaa”. Täytyy siis muistaa, että myös aika on investointi. Tätä voi lähestyä kahdesta näkökulmasta.  Etenkin pienissä yrityksissä aika minkä yrittäjä käyttää esimerkiksi rahoitustarpeen suunnitteluun, pankkitapaamisiin, maksuvalvontaan tai vaikka kassanhallintaan liittyviin kysymyksiin on aina pois yrityksen ytimestä, siitä toiminnasta mikä ylläpitää yritystä tai mikä tuottaa kasvua. Toinen ajallinen näkökulma liittyy rahoitusprosessin nopeuteen. Kun rahoitustarve havaitaan, on mielestämme tärkeää päästä prosessissa jouhevasti eteenpäin, saada vastauksia nopeasti ja mahdollisimman vähällä vaivalla.

Ottipa näkökulmaksi kumman tahansa, me Rahoittajalla vapautamme yritykset näistä molemmista aikaa vievistä investoinneista nopeimmin Suomessa. Rahoitusvaihtoehtomme on suunniteltu siten, että rahoitustarpeen täyttäminen on mahdollisimman nopeaa, helppoa ja vaivatonta.  Kun asioit meillä, et investoi aikaasi. Me vastaamme myös muuttuneen luottopolitiikan tuomiin ongelmiin, rahoitusvaihtoehtomme toimivat ilman erillisiä reaalivakuuksia eikä omarahoitusosuutta tarvita ollenkaan.

Lähteet:

Pk-yritysbarometri 1/2016

Luettavissa: https://www.yrittajat.fi/tutkimukset

Luettu: 16.5

Pk-yritysbarometri valtakunnallinen kalvosarja

Luettavissa: http://www.yrittajat.fi.c.yrittajat.ent.platform.sh/sites/default/files/migrated_documents/baro_kevat2016_kalvot.pdf

Luettu: 16.5

Rahoittaja.fi on Corona Capital Oy:n yritysrahoitusportaali, jonka kautta Suomessa toimivien yritysten on mahdollista hakea rahoitusta omiin tarpeisiinsa.  Tuotteisiimme kuuluvat niin yrityslaina kuin laskurahoituskin. Corona Capital Oy on vuonna 2013 perustettu  kotimainen perheyritys. Yritys työllistää 10 henkeä ja sen pääkonttori sijaitsee Helsingissä.
Hae yrityslainaa
Pyydä laskurahoitustarjous