Kun asiakas myy meille laskun, teemme tämän laskun tietojen perusteella uuden laskun, jonka lähetämme laskun maksajalle. Tässä laskussa on muutamia eroja alkuperäiseen laskun nähden:

1) Laskun saaja on Corona Capital Oy ja laskusta löytyvä tilinumero on Corona Capital Oy:lle kuuluva tili

2) Laskussa on siirtolauseke, josta käy ilmi, että saatava on rahoitettu

3) Laskussa ei ole eriteltyä arvonlisäveroa

Alkuperäisen laskun tiedot siirtyvät laskun liitteenä tiedoksi maksajalle.

Saamme aika ajoin kyselyjä asiakkailtamme koskien meiltä lähteviä laskuja ja arvonlisäveroerittelyn puuttumista niistä. Lisäksi kysymyksiä on herättänyt laskun maksajan oikeus vähentää rahoitetun laskun arvonlisävero omasta arvonlisäverollisesta myynnistään.

Rahoitusalan arvonlisävero ja miksi arvonlisävero ei näy Rahoittajan avulla rahoitetuissa laskuissa

Arvonlisävero-rivin puuttumiseen laskun maksajalle lähettämästämme laskusta löytyy hyvin yksinkertainen selitys. Arvonlisäverolain mukaan rahoitusala ei ole arvonlisäverovelvollinen. Arvonlisälain 41 §:n mukaan veroa ei suoriteta rahoituspalvelun myynnistä. Siitä syystä emme voi eritellä arvonlisäveroa omalle rivilleen laskuissa, jotka lähetämme asiakkaiden puolesta laskun maksajalle. Asiakas saa kuitenkin tililleen myös hänelle kuuluvan arvonlisäveron määrän, vaikka se ei rahoitetun laskun erittelyssä näykään. Lisäämme arvonlisäveron tuotteesta tai palvelusta laskutettavaan summaan. Laskun mukana lähtevissä liitteissä on nähtävissä alkuperäinen lasku arvonlisäveroerittelyineen.

Miten rahoitettu lasku vaikuttaa laskunmaksajan oikeuteen vähentää arvonlisävero?

Laskurahoitus ei vaikuta laskun maksajan oikeuteen vähentää arvonlisäveroa. Vaikka rahoitetussa laskussa arvonlisävero ei näy eriteltynä omalla rivillään, pystyy laskun maksaja vähentämään arvonlisäverotuksessa.

Jos laskun maksaja on arvonlisäverollisen toiminnan harjoittaja, saa hän vähentää toiselta arvonlisäverovelvolliselta ostamansa tavaran tai palvelun hintaan sisältyvän veron vaikka kyseinen lasku olisinkin Rahoittajan avulla rahoitettu.

Lisää arvonlisäverosta voit lukea Verottajan sivulta.