Suomalaisten pk-yritysten toimintaa vaikeuttavat edelleen pankkitoiminnan sääntely. Nyt pandemian seurauksena myös heikentynyt luottokelpoisuus vaikuttaa sääntelyn ohella pk-yritysten ulkoisen rahoituksen käyttöön. Suhdannekehitykseen suhtaudutaan yrityksissä kuitenkin positiivisesti haastavan viime vuoden jälkeen. Positiiviset suhdannenäkymät nostavat myös odotuksia liikevaihdon kehityksestä. Tulokset ilmenevät Suomen Yrittäjien, Finnveran sekä työ- ja elinkeinoministeriön vuoden ensimmäisestä pk-yritysbarometrista.

laskurahoitus - Rahoittaja.fi - Yrityksille kassankierron avuksi

Pandemia on pakottanut  kehittämään uusia tuotteita ja palveluita

Suomalaisten pk-yritysten tilannetta ja suhtautumista talouteen kahdesti vuodessa mittaavan Suomen Yrittäjien, Finnveran sekä työ- ja elinkeinoministeriön barometrin mukaan pandemian seurauksena pk-yritysten toimintaympäristö muuttuu pysyvästi. Yrityksissä muutos onkin havaittu ja siihen on alettu valmistautumaan. Barometrin mukaan yli kolmannes yrityksistä on kehittänyt uusia tuotteita tai palveluita. Muutos näkyy myös aiempaa positiivisempaa suhtautumisena digitalisoitumiseen. Osaamista vahvistetaan myös yhteistyöllä oppilaitosten ja tutkimuslaitosten kanssa.

Pankkitoiminnan sääntely vaikeuttaa edelleen ulkoista rahoitusta

Ulkoisen rahoituksen saatavuuteen liittyvät ongelmat ovat nousseet esille jo aiemmissa yritysbarometreissa. Pankkitoiminnan sääntelyn lisäksi myös pandemian aiheuttama yritysten luottokelpoisuuden heikentyminen vaikuttavat yritysten ulkoisen rahoituksen käyttöön. Erityisesti rakennusalalla myös liian kireät vakuusvaatimukset ovat yleinen tekijä minkä takia rahoitusta ei haeta.

Pandemian aikana Business Finlandin ja ELY-keskusten asema yritysten rahoittajana korostui, mutta suurimmat rahoituksen aiotut lähteet ovat silti pankit ja rahoitusyhtiöt. Mitä kasvuhakuisempi yritys, sitä myönteisempi suhtautuminen yrityksellä on pikaluottoihin. Yritysten määrä, jotka aikovat seuraavan vuoden aikana hakea ulkoista rahoitusta ei ole aiemmasta barometrista muuttunut.

Pk-yritysten kassatilanne edelleen haastava

Haastava viime vuosi näkyy edelleen kiristyneenä kassatilanteena, mutta maksuvaikeuksien kanssa painivien yritysten määrä tasaantui viime vuoden edetessä, kääntyen loppuvuodesta jopa laskuun. Kassatilanteen haastavuudesta kertoo kuitenkin myös se, että investointien jälkeen yleisen syy hakea ulkoista rahoitusta on käyttöpääomatarpeet. Positiivista on se, että suhdannenäkymien vanavedessä myös odotukset liikevaihdon kehitykset ovat myönteiset, joskin epävarma tilanne rajoittaa edelleen investointi aktiivisuutta. Ulkoista rahoitusta haetaan kuitenkin edelleen eniten investointeihin.

Lähde: Pk-yritysbarometri 1/2021 Suomen Yrittäjät, Finnvera sekä työ- ja elinkeinoministeriö