Kahdesti vuodessa julkaistavan suomalaisten pk-yritysten tilannetta ja suhtautumista talouteen mittaavan barometrin mukaan ulkoiseen rahoitukseen liittyvän saatavuusongelman lisäksi pk-yritysten huolena on liikevaihdon kasvun hidastuminen, joka osaltaan vaikeuttaa investointien aloittamista. Taloudellisten olojen kohentuminen ei myöskään suoraan näy pienten- ja keskisuurten yritysten henkilöstöodotuksissa, vaan uutta työtä syntyy hitaasti. Kasvun moottoreina barometrin mukaan toimivat tekoäly, innovaatioyhteistyö sekä kansainvälistyminen.

Ulkoisen rahoituksen saatavuus edelleen ongelmana

Barometrin mukaan pankkitoiminnan sääntelyn tiukentumisen seurauksena kiristynyt pk-yritysten luottokelpoisuus vaikuttaa pienten- ja keskisuurten yritysten ulkoisen rahoitukseen saantiin. Viime syksyyn verrattuna ulkoisen rahoituksen käyttö on hienoisessa nousussa, mutta silti alle puolet kyselyn pk-yrityksistä omaa ulkoista vierasta pääomaa. Usko talouteen näkyy kuitenkin siinä, että aikomus rahoituksen hakemiseen tänä vuonna on hienoisessa nousussa aiempaan nähden.

Vaikka merkittävimpien saatavuusongelmien voidaankin katsoa olevan jo takanapäin, raportti osoittaa, että lähes joka kymmenes pk-yritys on päätynyt viimeisen vuoden aikana tilanteeseen, jossa se ei ole hakenut ulkoista rahoitusta, vaikka tarvetta olisikin ollut. Syynä tähän ovat kireät vakuusvaatimukset sekä korkea vaatimus omalla pääomalle. Saatavuusongelmat johtavat siihen, että esimerkiksi tärkeitä investointihankkeita jää toteuttamatta puutteellisen rahoituksen vuoksi.

Pankit edelleen merkittävin ulkoisen rahoituksen lähde

Pk-Yritysten rahoitusrakenne muuttuu barometrin mukaan edelleen hitaasti. Perinteisenä ulkoisen rahoituksen lähteenä toimivat pankit ovat edelleen hyvin olennainen osa rahoitusta. Toiseksi suosituimpana ulkoisen rahoituksen lähteenä käytetään rahoitusyhtiöitä, joihin aikoo turvautua vajaa kolmannes kyselyyn vastanneista yrityksistä. Verraten Syksyn 2017 barometriin rahoitusyhtiöiden käyttö ulkoisen rahoituksen lähteenä on nousussa.

LÄHTEET:

PK-Yritys barometri 1/2018

Linkki: https://www.yrittajat.fi/sites/default/files/pk_barometri_kevat2018.pdf

PK-Yritys barometri 2/2017

Linkki: https://www.yrittajat.fi/sites/default/files/sy_pk_barometri_syksy2017.pdf