Suomalaiset ovat tunnollisia maksamaan laskunsa. Kuluttajat maksavat laskunsa ajoissa, ja pienet yritykset pitävät tärkeänä laskujen maksamista ajallaan. Mutta muualla Euroopassa tilanne on toinen.

Suomessa maksuajat ovatkin vuonna 2014 tehdyn tutkimuksen mukaan lyhyempiä kuin missään muualla Euroopassa!

Pitkät maksuajat ovat yleisiä Euroopassa

Suomessa yritykset antavat kansainvälisesti katsottuna lyhyen maksujan. 14 tai 28 päivää olisivat Etelä-Euroopassa hyvin lyhyitä.

Esimerkiksi Italiassa yritykset antavat vuonna 2016 keskimäärin 60 päivän maksuajan yritysasiakkailleen. Kaiken lisäksi suunta on ollut huonompaan suuntaan: vuonna 2015 maksuaika oli keskimäärin 55 päivää.

Muualle Euroopassa Laskut maksetaan usein myöhässä

Tämä on kuitenkin vasta puoli totuutta. Etelä-Euroopan maissa laskut tavallisesti maksetaan myöhässä, vaikka maksuajat ovatkin näin pitkiä. Italiassa yritykset maksavat laskunsa keskimäärin 80 päivässä.

Yritykset ovat kuitenkin hyviä laskunmaksajia verrattuna Italian julkiseen sektoriin – keskimäärin julkinen sektori nimittäin maksaa laskunsa vasta 120 päivän kuluttua!

Mitä laskujen myöhässä maksamisesta seuraa?

Laskujen maksaminen myöhässä aiheuttaa ongelmia sekä yrityksille että kansantaloudelle.

Kansainvälisessä tutkimuksessa selvisi, että laskujen maksaminen myöhässä on uhka joka kolmannelle pk-yritykselle Euroopassa.

Yli seitsemän miljoonaa eurooppalaista pk-yritystä voisi palkata työntekijöitä enemmän, jos asiakkaat maksaisivat laskunsa ajoissa. Laskujen maksaminen ajoissa mahdollistaisi kasvun myös joka neljännelle suurelle yritykselle.

Euroopan alueella kyse on siis miljoonista uusista työpaikoista ja koko maanosan talouskasvusta.

EU:n direktiivi suojaa pk-yrityksiä

Maksamattomat laskut vievät joka vuosi Euroopassa tuhansia yrityksiä konkurssiin .

Siksi EU sääti direktiivin (2011/7/EU), jonka mukaan

  • Julkishallinnon on maksettava ostamansa tuotteet ja palvelut 30 päivässä (poikkeuksellisissa tilanteissa 60 päivässä).
  • Yritysten on maksettava laskunsa 60 päivässä, ellei toisin ole sovittu.
  • Myöhästymiskorko on vähintään 8 % Euroopan keskuspankin viitekorkoa suurempi.

Suomessa direktiivi tuli voimaan 2014.

Haluatko muuttaa laskun heti rahaksi? Ota yhteyttä meihin!