Myyntisaatavat kirjanpidossa

Kirjanpidossa puhutaan myyntisaamisesta. Myyntisaaminen on myynnistä syntynyt saatava eli velka. Velka syntyy, kun asiakas on saanut tavaran tai palvelun, mutta ei ole vielä maksanut sitä.

Kirjanpidossa myyntisaaminen kirjataan sille päivälle, jolloin tuote tai palvelu on vaihtanut omistajaa. Laskun päivämäärällä ei sinällään ole merkitystä asiassa

Tilinpäätöksessä nämä maksamattomat laskut kirjataan yrityksen taseeseen.

Myyntisaatavat ja pk-yrityksen talous

Yrityksen käytännön johtamisen ja menestyksen kannalta kassavirtojen seuraaminen on erittäon olennaista. Jokaisen yrittäjän on tiedettävä, paljonko rahaa tulee yritykseen ja paljonko siitä maksetaan palkkoina tai muina menoina.

Usein pienessä yrityksessä taloushallintoa ei oikeastaan ole lainkaan. Yrittäjä lähettää laskut asiakkaalle, kerää kuitit ja lähettää ne tilitoimistolle. Lisäksi hän seuraa pankkitilin tilannetta.

Pk-yrityksen taloudellinen tila riippuu hyvin pitkälle siitä, kuinka asiakkaat maksavat laskunsa. Sama koskee asiakkaille myönnettyä maksuaikaa: mitä pidempi maksuaika on, sitä suurempi riski saataviin usein liittyy.

Erityisesti pienen yrityksen kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että kaikki työ laskutetaan ajallaan, ja laskut maksetaan ajallaan.

Myyntisaatavien seuranta

Myyntisaatavien seuranta on monelle pk-yrittäjälle ongelma. Yrittäjän on pysyttävä koko ajan perillä siitä, paljonko ulkona on maksamattomia laskuja. Ilman tätä tietoa jää moni lasku maksamatta ja perimättä.

Myyntisaatavien seuranta auttaa sen vuoksi vähentämään luottotappion riskiä. Samalla se lisää kassavirtaa – laskut tulevat paremmin maksetuksi, kun niitä seurataan ja maksamattomat laskut laitetaan perintään.

Myyntisaatavien seuranta voi kuulua myös tilitoimiston pk-yritykselle tarjoamiin palveluihin.

Myyntisaatavat vientimarkkinoilla

Moni pienikin yritys toimii nykyään kansainvälisillä markkinoilla. Erityisesti vientiin liittyy tavallista suurempi luottotappioiden riski.

Vuoden 2016 pk-yritysbarometrin mukaan vain harvat suomalaiset pk-yritykset suojautuvat kansainvälisiltä luottotappioilta. Tähän on kuitenkin olemassa yksinkertaisia menetelmiä: luottovakuutus, vekselitakuu ja remburssi ovat myös pk-yritysten käyttämiä suojautumistapoja.

Kotimaan myyntisaatavat rahaksi

Useimmiten laskut toki maksetaan – vieläpä osapuilleen ajallaan. Viivästymisistä aiheutuu kuitenkin yrittäjälle aina ongelmia, varsinkin jos yritykseen ei ole kertynyt suurta kassaa.

Tällaisessa tilanteessa laskujen myynti on yrittäjälle helppo ja houkutteleva vaihtoehto. Laskurahoituksen avulla muutat laskun rahaksi vielä saman päivän aikana.