Suurimmaksi osaksi meillä on loistavat ja täydellisesti käyttäytyvät asiakkaat. Myös asiakkaiden asiakkaat ovat lähtökohtaisesti oikein mukavia ja maksavat laskut niin kuin on sovittu. Meillä Rahoittajalla on tietysti omat prosessimme, jolla pyrimme varmistamaan, että laskun maksaja on olemassa ja validi yritys, ennen kuin rahoitamme kyseiselle yritykselle kohdistettuja laskuja. Lisäksi pyrimme aina tarkastamaan, että laskun maksava osapuoli on maksukykyinen. Tällä tähdätään siihen, että laskujen rahoittaminen olisi onnistunut ja positiivinen kokemus kaikille osapuolille.

Joskus kuitenkin valitettavasti sattuu, että eräpäivän koittaessa laskun maksaja ei maksakaan laskua. Usein tilanteesta selvitään muistuttamalla laskun maksajaosapuolta myöhässä olevasta  suorituksesta postitse tai verkkolaskuna lähetettävällä maksumuistutuksella

Jos maksumuistutuskaan ei laskunmaksajaa maksamaan erääntynyttä saatavaa, käynnistyy perintäprosessi. Perintä hoidetaan ammattimaisesti ja ajallaan hyvän perintätavan mukaisesti. Olemme ulkoistaneet perintätoimintomme perintään erikoistuneelle partnerille.

Usein laskurahoitussopimuksemme perustuu laskusta heti maksettavaan osuuteen sekä niin kutsuttuun lopputilitykseen. Lopputilitys maksetaan laskun myyjälle, kun laskun maksaja on maksanut laskun. Jos laskun maksu viivästyy, viivästyy myös myyjälle maksettava lopputilitys. Lisäksi laskun myyjä maksaa rahoituskorkoa päiviltä, joilta maksu myöhästyy. Tämä kannattaa ottaa huomioon laskuja myydessä.  Laskurahoitusta kannattaa käyttää laskuihin, jotka tulevat ajallaan maksetuiksi. Vastaavasti laskurahoitusta ei kannata ajatella roskakorina, johon epävarmojen maksajien laskut on hyvä hylätä ja unohtaa.

Haluamme muistuttaa, että joissain tapauksissa rahoitamme laskusta heti täydet 100 %. Tällöin tilanne poikkeaa ylläkuvatusta tilanteesta siten, että laskun myyjäosapuoli saa laskusumman kokonaisuudessaan heti. Tekemämme sopimukset ovat aina laskukohtaisia ja perustuvat esimerkiksi aiempaan yhteistyöhön ja yritysten väliseen luottamukseen.

Jos sinulle on epäselvää onko laskun maksaja luotettava vai ei, kysy meiltä. Selvitämme asian puolestasi pientä korvausta vastaan. Järkevintä on selvittää maksajan maksukyky jo ennen tilauksen tai työn vastaanottamista. Se on varmin tapa välttää laskun takaisinmaksusta mahdollisesti syntyvät ongelmat. Meillä on useiden vuosien kokemus riskianalyysien muodostamisesta ja väitämme olevamme siinä varsin hyviä!

Kuten jutun aluksikin todettua, suurin osa yrityksistä maksaa laskut sovitusti ja ongelmia syntyy vain harvoin. Koska laskurahoitustamme voi käyttää ilman määräaikaisia tai sitovia sopimuksia täysin laskukohtaisesti, palvelun kokeileminen on hyvin riskitöntä. Kun lähetät meille laskun, pystymme antamaan siitä tarjouksen, jonka jälkeen voit päättää rahoitatko kyseisen laskun vai jäätkö odottelemaan maksajan suoritusta laskun eräpäivään.  Ota rohkeasti yhteyttä!