Maailmantalous on vajoamassa taantumaan tulevana talvena samalla kun inflaatio jatkuu korkeana. Energiahintojen nousu ylläpitää inflaatiota ja heikentää ostovoimaa etenkin Euroopassa eli myös meillä Suomessa.  Keskuspankit jatkavat rahapolitiikan kiristämistä loppuvuonna, joka näkyy käytönnössä korkojen nousuna. Niin yritysten kuin kotitalouksienkin on osattava mitoittaa velkanasa lainanhoitokulunsa sen mukaisesti.

Suomalaisille pankeille tehdyn luotonantokyselyn perusteella niiden yrityslainapolitiikka on jo kiristynyt viime kuukausina. Pankit arvioivat varsinkin riskipitoisten yrityslainojen korkomarginaalien kasvaneen. Toisaalta yrityslainojen kysynnänkin arvioitiin jonkin verran vaimentuneen heikkenevien talousnäkymien ja korkojen nousun vuoksi.

Kassankierto ja saatavien hallinta erityisen tärkeää taloudellisesti haastavina aikoina

Taloudellisesti epävakaina aikoina on erityisen tärkeää huolehtia yrityksen kassan kierrosta ja saatavien hallinnasta eli esimerkiksi maksumuistustusten lähettämisestä sekä perinnän hoitamisesta viivytyksettä. Laskurahoitusta käyttämällä nämä asiat hoituva kuntoon kerralla, sillä laskurahoitusrahoitusyhtiö kuten Corona Capital huolehtii tästä asiakkaansa puolesta.

Laskurahoitus on myös  yritysrahoituksen muoto, jossa myyntisaatavat toimivat rahoituksen vakuutena. Yrityksesi saa rahaa käyttöönsä tekemäänsä työtä tai myymiään hyödykkeitä vastaan. Rahan hinta määräytyy laskun summan, maksuehdon ja laskun maksajan luottoluokituksen mukaan. Laskurahoitus on yrityslainaa riskittömämpi rahoitusmuoto, sillä reaalivakuuksia tai henkilötakauksia ei tarvita.

laskurahoitus taantumassa ja lamassa

7 hyvää syytä käyttää laskurahoitusta taantumassa

Rahaa ilman takuita tai vakuuksia

Laskurahoitus on joustava rahoitusratkaisu. Laskurahoituksen avulla voi rahoittaa kaikki yrityksen myyntilaskut tai vain osan laskuista. Myyntisaatavat itsessään toimivat rahoituksen vakuutena, eikä reaalivakuuksia tarvita toisin kuin usein yrityslainoista puhuttaessa.

Rahoitamme myös Euroopan ja Pohjoismaiden alueille lähteviä vientilaskuja. Tuttuja markkina-alueita meille ovat varsinkin Viro ja Ruotsi.

Jopa 100 % laskun summasta heti käteen

Laskujen rahoitus tapahtuu 70 – 100 %:n rahoitusasteella. Rahoitusasteen määrittyy aina asiakaskohtaisesti ja miten kunkin asiakkaan kanssa yhdessä sovitaan.

Rahat heti käytössäsi

Rahoitukseen hyväksyttyjen laskujen pääomat tilitetään yrityksesi tilille mahdollisimman nopeasti, jopa 20 minuutissa. Tämä nopeuttaa huomattavasi yrityksesi kassan kiertoa ja tuo helpotusta yrityksen omien laskuvelvoitteiden hoitamiseen kun myyntisaamisten kotiutumista tarvitse enää odottaa.

Vähemmän hallinnollista työtä

Palvelu sisältää luotonhallinnan koko ketjun sekä asiakaspalvelun. Palvelun käyttö tehostaa myyntisaavien hallintaa ja vähentää näin myös hallinnollisen työn määrää yrityksessäsi.

Parantunut kilpailukyky

Laskurahoituksen käyttö edistää yrityksesi kilpailukykyä. Pidempiin maksuehtoihin suostuminen ei ole niin vahingollista kuin se olisi ilman laskurahoituksen käyttöä.

Läpinäkyvä hinnoittelu

Laskurahoitukseemme ei sisälly vuosi- tai kuukausikuluja, limiittimaksuja eikä muitakaan piilokustannuksia. Maksat vain palvelun käytön mukaisesti.

Laskurahoituksen hinnoittelu on asiakaskohtainen. Yhteistä kaikille ratkaisuille on läpinäkyvä ja reilu hinnoittelu – on tärkeää, että asiakkaana aidosti tiedät, mitkä rahoituksen kulut ovat ja toisaalta, miten voit niihin vaikuttaa.

Kausivaihteluiden tasoittaminen

Laskurahoitusta hyödyntävät myös useat yritykset, joiden liiketoiminta on sesonkiluontoista ja, jotka kaipaavat parempaa ennustettavuutta kassaan. Voit myydä laskuja juuri silloin kun haluat. Mitään velvollisuutta ei ole.

Click here to add your own text