Yrityslainan hakeminen on pk-yrityksille ainainen haaste. Eurokriisi ja hidas talouskasvu eivät ole tehneet rahoituksen järjestämisestä ainakaan helpompaa. Perinteisen yrityslainan saaminen voi olla nykyään hyvin vaikeaa. Miten pk-yritys saa nykyään lainaa?

Näin uusia yrityksiä rahoitetaan

Suomalainen yrityslainakanta on ollut viime vuosiin asti kasvussa. Kasvu on ollut monina vuosina vahvempaa kuin muualla Euroopassa.

Tällä hetkellä yrityslainakanta kuitenkin pienenee huolimatta monista hyvistä yrityksistä parantaa pankkilainojen saatavuutta. Taloustilanne on yksinkertaisesti niin epävarma, ettei yrityksillä ole mahdollisuutta ottaa enempää lainaa.

Pankit eivät muutenkaan tukitoimista huolimatta rahoita mielellään pienten tai etenkään aloittavien yritysten toimintaa. Harvalla uudella yrityksellä on tarjota riittävän hyviä vakuuksia pankkilainan tueksi.

Rahoitusta etsivän uuden yrittäjän kannattaa huomioida ainakin seuraavat rahoitusvaihtoehdot:

 • Starttirahan tarkoitus on helpottaa ryhtymistä täysipäiväiseksi yrittäjäksi. Sitä myöntää työ- ja elinkeinotoimisto. Starttirahaa myönnetään enintään vuodeksi ja sen suuruus on noin 700 euroa kuussa.
 • Jos yrityksellä on jo pohjalla merkittävää pääomaa, sijoittajien houkutteleminen mukaan voi toimia hyvänä keinona polkaista liiketoiminta käyntiin.
 • Yrityslainaa voi hakea pankista tai pankin ulkopuolelta. Huomaa, että monet pankkisektorin ulkopuoliset lainat ovat kuitenkin sangen hintavia.
 • Laskurahoitus on yksi tapa auttaa uutta yritystä kasvamaan, kunhan liiketoiminta on jo käynnissä. Laskurahoitus tarkoittaa yrityksen laskujen myymistä rahoitusyhtiölle. Yritys saa laskuihin sidotut rahat välittömästi käyttöönsä, ja rahoitusyhtiö perii välistä provision.

Näin järjestyy rahoitus kasvuprojekteille

Jo toiminnassa olevan yrityksen kasvun rahoittaminen on helpompaa kuin liiketoiminnan polkaiseminen käyntiin tyhjästä. Etenkin vientiprojekteja tuetaan monilla tavoilla. Muun muassa seuraavien tahojen kautta on mahdollista järjestää rahoitusta pk-yrityksen kasvulle:

 • ELY-keskukset myöntävät yrityksen kehittämisavustusta. Avustuksella halutaan tukea yrityksen kilpailukykyä edistäviä projekteja. Rahaa voi hakea esimerkiksi kansainvälistymiseen tai tuotekehitykseen.
 • Tekes rahoittaa yritysten kasvua monilla tavoilla. Mitä innovatiivisempi kasvuhanke on kyseessä, sitä helpommin Tekesin rahahanat aukeavat.
 • Finnvera tukee yritysten vientiprojekteja, kansainvälistymistä ja tuotekehitystä erilaisten lainojen ja takauksien avulla.
 • Myös edellä jo mainittu laskurahoitus on yksi tapa tukea yrityksen kasvua. Tämä on toimiva keino etenkin sellaisella alalla, jossa kausivaihtelut ovat suuria ja laskujen maksuajat pitkiä.

Yrityslainan korko

Vuonna 2014 keskimääräinen yrityslainan korko Suomessa oli 1,84 %. Keskikorko liikkunee yhä tällä hetkellä vastaavissa lukemissa.

Tilastot voivat kuitenkin hämätä. Käytännössä pk-yritykset saattavat joutua maksamaan pankille yli kymmenen prosentin korkoa, ja pankkien ulkopuolella vuosikorko nousee usein kymmeniin prosentteihin.

Yrityslainan hintaa määrittelevät muun muassa yrityksen luottokelpoisuus sekä sen liiketoiminnan kannattavuus. Aloittavalla yrityksellä ei tietenkään ole vielä kunnon kassavirtaa, ja siksi myös lainan hinta nousee helposti taivaisiin.

Myös lainan suojaksi tarjottavien vakuuksien laatu vaikuttaa merkittävästi yrityslainan hintaan.

Mistä vakuus pk-yrityksen lainalle?

Aloitteleva yritys ei useinkaan pysty tarjoamaan reaalivakuutta luottoa hakiessaan. Rahoitusyhtiöiltä löytyy ongelmaan useita ratkaisuja.

 • Leasingrahoitus auttaa uutta yrittäjää esimerkiksi koneiden ja irtaimiston hankinnassa. Tällöin vakuutena toimii rahoituksen kohde.
 • Yrityksen myyntisaatavia voi käyttää vakuutena. Tällöin kyseeseen tulee factoring tai muu laskurahoitus.
 • Myös yrittäjän omaisuus voi toimia lainan vakuutena. Tämä on yrittäjän itsensä kannalta erittäin riskisaltis vaihtoehto.
 • Etenkin yritystoiminnan alkuvaiheessa joudutaan usein turvautumaan henkilötakaukseen. Tällöin yrittäjä joutuu henkilökohtaisesti vastuuseen yrityksen lainoista.
 • Finnvera-takaus on pk-yrityksille suunnattu rahoitustuote, jonka avulla yrityksen on helpompi saada lainaa esimerkiksi pankista. Finnvera takaa tavallisesti puolet yrityslainan hinnasta.
 • Netissä on tarjolla myös täysin vakuudettomia yrityslainoja. Koska rahoitusyhtiön kannalta tällaisiin lainoihin liittyy korkea riski, ne ovat yleensä kalliita.