Kommandiittiyhtiö mahdollistaa perustajajäsenien erilaiset juridiset roolit

Kommandiittiyhtiö (Ky) muistuttaa yritysmuodoltaan hyvin paljon toiminimeä, josta olemme kirjoittaneet jo aiemmin.  Kommandiittiyhtiö on tyypillinen perheyritysten käyttämä yritysmuoto. Kommandiittiyhtiöissä vastuulliset henkilö(t) vastaavat yrityksen sitoumuksista koko omaisuudellaan. Merkittävä lähtökohdallinen ero toiminimen ja kommandiittiyhtiön välillä on yrityksen perustajajäsenien lukumäärä. Toiminimi rekisteröidään yksin, kun taas kommandiittiyhtiöissä perustajajäseniä on aina vähintään kaksi. Toiminimimuotoiselle yrittämiselle ominaista on yritystoiminnan pienimuotoisuus ja vakiintuneisuus. Kommandiittiyhtiö puolestaan sopii paremmin yrityksille, joilla on selkeä strategia ja suunnitelma kasvulle. Poiketen toiminimestä kommandiittiyhtiö tarvitsee aina ilmoittaa kaupparekisteriin.

Yksi kommandiittiyhtiönä toimimisen eduista on, että se mahdollistaa yrityksen perustajille erilaisia rooleja, eri tavoin jaettuilla vastuilla. Kommandiittiyhtiöissä voi olla sekä vastuullisia, että äänettömiä yhtiömiehiä. Molempia on  yrityksessä oltava vähintään yksi. Vastuulliset yhtiömiehet vastaavat yrityksen sitoumuksista, omaisuudesta ja veloista kuten toiminimiyrittäjät eli kaikella omaisuudellaan. Äänetön yhtiömies vastaa ainoastaan sijoittamastaan pääomastaan, mikäli sopimuksin ei toisin sovita. Näin perustajajäsenten tuotto-riski suhdetta voidaan jakaa tarpeen mukaan. Äänetön yhtiömies ottaa vastuullista yhtiömiestä vähemmän riskiä, mutta toisaalta ei ole myöskään oikeutettu tuottoon muutoin kuin sijoittamansa pääoman osalta. Kommandiittiyhtiössä ei ole lakisääteistä minimipääomaa, mutta on hyvä huomioida, että äänettömän yhtiömiehen on annettava jonkin suuruinen rahapanos yrityksen pääomaksi. Vastuulliset yhtiömiehet voivat antaa yhtiön pääomaksi esimerkiksi työpanoksensa.

Kommandiittiyhtiön voitonjako tapahtuu tasasuhteessa vastuullisten yhtiömiesten kesken, jollei sopimuksin toisin määrätä. Äänetön yhtiömies saa korkoa ainoastaan sijoittamalleen pääomalleen, eikä täten osallistu varsinaiseen voitonjakoon. Yleensä voiton nostaminen tapahtuu samoin kuin toiminimimuotoisissa yrityksissä, yksityisnostoina. Toiminimiyrittäjistä poiketen kommandiittiyhtiöissä yhtiömiehet voivat maksaa itselleen myös kohtuullisen määrän palkkaa.

Jos edustat kommandiittiyhtiötä ja tarvitset rahoitusta, ota yhteyttä

  Rekisteriseloste

  3  kommandiittiyhtiönä toimimisen etua

  *Ei lakisääteistä minimipääomaa

  *Toiminimestä poiketen luontoisedut ja verottomat kulukorvaukset mahdollisia

  *Mahdollisuus äänettömiin yhtiömiehiin

  Suomessa on myös avoimia yhtiöitä. Avoin yhtiö on käytännössä kommandiittiyhtiö ilman äänettömiä yhtiömiehiä. Avoimessa yhtiössä perustajajäsenet eivät voi siis jakautua eri rooleihin. Kommandiittiyhtiö on Suomessa avointa yhtiötä suositumpi yritysmuoto.

  Kommandiittiyhtiön verotus

  Kommandiittiyhtiön verotuksessa määreenä käytetään tulo-osuuksia. Kunkin yhtiömiehen tulo-osuus rakentuu sen mukaisesti, mikä hänen roolinsa on ollut yrityksen edellisen verovuoden nettovarallisuudessa. Kommandiittiyhtiöitä ei kohdella verotuksessa erillisenä verovelvollisena, vaan kunkin jäsenen tulo-osuudet verotetaan ansio- ja/tai pääomatulona. Jokaisella yhtiömiehellä on oma osuus yhtiön nettovarallisuudesta ja tästä osuudesta yleensä 20 % on pääomatuloa. Kuten toiminimellä toimiessakin pääomasta verotetaan 30 % tai 34 % verokannan mukainen pääomavero. Loppuosa yhtiömiehen tuloista on ansiotuloa, joka verotetaan progressiivisesti.

  Kommandiittiyhtiöt ja rahoitus

  Rahoittaja.fi rahoittaa mielellään kommandiittiyhtiöitä, silloin kun ne ovat rekisteröityneet kaupparekisteriin ja ennakkoperintärekisteriin. Kommandiittiyhtiön tulee olla aktiivisesti toiminnassa ja sen asiat tulevat olla hoidettu moitteettomasti rahoituksen saamikseksi. Kysy lisää ja pyydä tarjous!

   Rekisteriseloste

   Rahoittaja.fi on Corona Capital Oy:n yritysrahoitusportaali, jonka kautta Suomessa toimivien yritysten on mahdollista hakea rahoitusta omiin tarpeisiinsa.  Tuotteisiimme kuuluvat niin yrityslaina kuin laskurahoituskin. Corona Capital Oy on vuonna 2013 perustettu  kotimainen perheyritys. Yritys työllistää 10 henkeä ja sen pääkonttori sijaitsee Helsingissä.

   Hae yrityslainaa

   Pyydä laskurahoitustarjous