Edellisessä blogipostauksessamme kävimme läpi ennakkoperintärekisteriä ja siihen liittymiseen kuuluvia useita hyötyjä. Kun vauhtiin on päästy, otetaan käsittelyyn seuraavaksi toinen vähintään yhtä tärkeä yritysrekisteri, kaupparekisteri.

Mikä on kaupparekisteri?

Kaikessa yksinkertaisuudessaan kaupparekisteri on julkinen ja samalla virallinen rekisteri Suomessa toimivista yrityksistä, asunto-osakeyhtiöistä ja asumisoikeusyhdistyksistä. Valtaosa suomalaisista yrityksistä on merkitty kaupparekisteriin ja joka päivä patentti-ja rekisterihallituksen yhdessä verohallinnon kanssa ylläpitämään rekisteriin merkitään noin 150 yritystä lisää.

Siinä missä ennakkoperintärekisteri on yrityksille suositeltava, mutta osin vapaaehtoinen, kaupparekisterin kohdalla joustoa on huomattavasti vähemmän. Ainoastaan tietyille liikkeen- ja ammatinharjoittajille kaupparekisterimerkintä ei ole pakollinen. Esimerkiksi kaikkien osakeyhtiöiden, avoimien yhtiöiden, kommandiittiyhtiöiden sekä osuuskuntien on kuuluttava kaupparekisteriin. Uusien yritysten onkin lähes aina ilmoittauduttava kaupparekisteriin ja ilmoituksen on tapahduttava ennen yritystoiminnan aloitusta.

Mitä hyödyn kun yritykseni kuuluu kaupparekisteriin?

Mitä kaupparekisteriin merkitseminen sitten mahdollistaa yritykselle? Varmasti yksi selkeimmistä ja näkyvimmistä hyödyistä on se, että merkintä mahdollistaa yrityksen nimen suojaamisen. Tämä tarkoittaa sitä, että toinen elinkeinonharjoittaja ei saa Suomessa käyttää samaa nimeä yrityksellänsä. Yritysten toimiessa samalla toimialalla, nimi ei saa olla sama, mutta ei myöskään helposti sekoitettavissa jo aiemmin rekisteröityyn nimeen.

Kuten ennakkoperintärekisterin kohdalla, myös kaupparekisterimerkintä on edellytys yritysrahoituksen saamiselle. Esimerkiksi yrityskiinnitys, joka voi toimia luoton vakuutena voidaan myöntää vain kaupparekisteriin merkityn yrityksen omaisuudelle. Myös Rahoittaja.fi yritysrahoitus edellyttää kaupparekisterimerkintää.

Useimmissa tapauksissa kaupparekisterimerkintä on siis pakollinen, joten usein ylipäätänsä yritystoiminnan harjoittaminen on mahdotonta ilman kaupparekisterimerkintää. Myös monet liikkeen- ja ammatinharjoittajat, kuten kalastajat tai maatilataloutta harjoittavat liittyvät kaupparekisteriin, vaikkei se heille aina pakollista olekaan. Kaupparekisteri mahdollistaa monien toimeksiantojen syntymisen, asiakassuhteiden helpomman ylläpidon ja ylipäätänsä verkostoituminen ja toiminnan kasvu mahdollistuu.

3 tärkeintä syytä kuulua kaupparekisteriin?

* Varmin tapa suojata yrityksen toiminimi

* Rahoituksen saaminen mahdollistuu

* Toimeksiantojen saaminen mahdollistuu

Miten haen yritykseni kaupparekisteriin?

Perustamisilmoitus kaupparekisteriin liittymisestä tehdään patentti-ja rekisterihallinnon sekä verohallinnon yhdessä ylläpitämään yritys- ja yhteisötietojärjestelmään Ilmoittautuminen on siis tehtävä ennen toiminnan aloittamista. Osakeyhtiöt voivat tehdä ilmoittamisen sähköisesti, muut yritysmuodot tekevät ilmoituksen yhteisötietojärjestelmän sivuilta löytyvillä lomakkeilla. Kaupparekisteriin ilmoittautumisesta peritään käsittelymaksu. Samolla lomakkeilla voi ilmoittautua myös muihin yritystoiminnan kannalta tärkeisiin; ennakkoperintä– ja arvonlisäverovelvollisten rekistereihin, vakuutusmaksuverovelvolliseksi sekä tarvittaessa työnantajarekisteriin.

Lisätietoja kaupparekisteristä löytyy patentti- ja rekisterihallituksen kotisivuilta sekä verohallinnon kotisivuilta.