Kassavirran ennustaminen

Kassavirran ennustaminen on erittäin keskeistä kaikenlaisissa yrityksissä. Kyse ei ole rakettitieteestä, vaan perusasioiden huomioimisesta. ”Käteinen on kuningas” sanotaan, mutta toimiva kassavirta on tämän kuninkuuden edellytys, kun ajatellaan yrityksen likviditeettiä.

Kassavirran ongelmat näkyvät yrityksen lompakon kuivumisena. Joko myyntiä ei ole tarpeeksi suhteutettuna kuluihin tai poikkeukselliset tapahtumat tulevat ”yllätyksenä” likviditeettiin ja pahimmillaan aiheuttavat yrityksen konkurssin. Yrityksen kova kasvutahti voi myös olla kassavirran ongelmien syy, jos esimerkiksi tuotteella on enemmän kysyntää, kuin mitä yrityksellä on mahdollista ostaa sisään.

Kassavirran ennustamisessa yritykselle on etua miettiä seuraavia keskeisiä toimenpiteitä:

1) Nykyhetken tarkastelu

Miltä yrityksen likviditeettitilanne näyttää tarkasteluhetkellä? Riittääkö lompakossa rahaa yrityksen operatiivisen toiminnan pyörittämiseen? Onko taseessa varat riittävän likvidissä muodossa tai tarvittaessa likvidoitavassa muodossa?

Nämä kysymykset ovat jokaisen liiketoiminnan ydin. Ilman riittävää laskutusta yrityksen on mahdotonta jatkaa toimintaansa. Taseesta löytyvien varojen realisoimista kannattaa ennakoida arvioidun rahantarpeen mukaan. Esimerkiksi realisoitavissa olevien koneiden tai kiinteistöjen myyntiin saattaa mennä aikaa. Siksi ennakointi on tärkeää.

2) Tulevat kassavirrat

Onko tulevat tulot ja menot tiedossa? Kohtaavatko nämä rahavirrat? Onko tiedossa jotain poikkeuksellista rahanmenoa? Onko verot ym. kirjanpitoon liittyvät maksut huomioitu? Edellä mainitut kysymykset tiivistyvät yhden suuremman kysymyksen alle; Onko yrityksen rahatilanteen tarkastelu kassaperusteista vai suoriteperusteista ja ymmärretäänkö yrityksessä näiden tarkastelutapojen erot. Onko tekeillä tulevia investointeja, joita pitäisi rahoittaa kassasta?

Kassavirtalaskelmassa kaikki tuotot ja kulut kirjataan, kun käteinen on tosiasiallisesti vastaanotettu tai sitä on luovutettu. Kassavirtalaskelmassa käy ilmi rahan tosiasiallinen kulku, kun taas tuloslaskelma ja tilinpäätös tehdään suoriteperusteisesti eli tulot ja menot kirjataan sen mukaan, milloin tuote tai palvelu on siirtynyt myyjältä ostajalle.

3) Nykyhetken ja menneiden tapahtumien opit ja niiden vaikutus tulevaan kassavirtaan

Maksavatko tietyt asiakkaat aina myöhässä? Onko muistutus ja perintä järjestetty tehokkaasti. Toimisiko ulkoistettu maksumuistutus- ja perintäpalvelu yrityksen omia perintätoimia paremmin? Voidaanko ostojen osalta järjestää lisää maksuaikaa? Voidaanko kassavirtaa enneaikaistaa muun muassa laskurahoituksella?

Vastaamalla rehellisesti ylläoleviin kysymyksiin ja tutustumalla erilaisten yhteistyökumppaneiden tarjoamiin laskurahoitus-, factoring- ja perintäpalveluihin yritys voi ennakoida ja parantaa kassankiertoa.

Corona Capital Oy:n toimitusjohtaja Olli-Pekka Seppälän mukaan on havaittavissa jatkuvasti pidentyvät maksuehdot, jotka vaikeuttavat alihankintaketjujen kassavirtaa. Vaikka yritys toimisikin kannattavasti, laskuihin sitoutuneen käyttöpääoman määrä voi olla huomattava, kun alihankintaketju rahoittaa päämiehiään maksuajan muodossa. Kassavirran analysointi on ehdottoman tärkeää tällaisissa ketjuissa. Kassavirran analysointiin ja turvaamiseen löytyy useita ratkaisuja, kannattaa pyytää apua ennen kuin kassa ammottaa tyhjyyttään.