Olemme viimeisen kuukauden aikana toteuttaneet laajaa liidisoittokampanjaa, jossa olemme kyselleet suomalaisten pienyrittäjien kuulumisia varsinkin kassankierron näkökulmasta. Soittolistan läpikäyminen sopii tähän hetkeen, kun kaikki istumme kukin omassa kotikonttorissamme ja soittelemme kukin omaan tahtiimme silloin kun kenellekin sopi. Koronapandemiasta huolimatta, soittokampanja on tähän mennessä paljastanut yrittäjien olevan pääsääntöisesti positiivisilla mielin ja mututuntumalla tunnusteltuna hyvin moni on pystynyt jatkamaan jollain tasolla liiketoimiaan, jos ei täysin normaalisti, niin lähes normaalisti. Emme soittokampanjassamme huomanneet, ainakaan toistaiseksi, koronapandemian ja sitä seuranneiden toimenpiteiden lisänneen laskurahoituksen tarvetta.

Tuleeko B2B-sektori huomaamaan koronan vaikutuksen liiketoimintaan viiveellä?

Syyksi tähän melko positiiviseen viestiin ja fiilikseen kohderyhmämme yrittäjien keskuudessa voisi arvella  yrityksien toimimista b2b-sektorilla. Koska asiakkaidemme asiakkaat ovat yrityksiä, koronakriisin vaikutus tulee todennäköisesti näkymään viiveellä verrattuna esimerkiksi ravintoloihin ja muihin yrityksiin, jotka toimivat puhtaasti b2c-sektorilla ja esimerkiksi palvelualoilla. Varmaa on, että epävarmuuden ja poikkeusolojen jatkuessa pitkään, vaikutukset tulevat näkymään myös meidän asiakaskohderyhmässämme.

Yhteydenottoja liittoihin pitkien maksuaikojen vuoksi

Mitä omaan toimintaamme tulee, vaikuttaa laskurahoituksella olevan kysyntää toistaiseksi koronasta huolimatta. Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry sekä LVI-tekniset Urakoitsijat LVI-TU, julkaisivat muutamia viikkoja sitten tutkimuksen, jossa yli 40 % talotekniikka-alan urakoitsijoista kertoi yritykselleen aiheutuneen taloudellista haittaa myöhäisestä laskujen maksamisesta. Liitot toteuttivat kyselyn, sillä ne olivat saaneet jäsenistöltään yksittäisiä yhteydenottoja liittyen kassankierron ongelmiin ja laittoman pitkiin laskujen maksuaikoihin asiakkaidensa taholta.

Tutkimuksessa selvisi, että pitkien maksuaikojen syynä 80 % :lla vastaajista oli suurien rakennusyrityksien hidastelu. 25 % kyselyyn vastaajista puolestaan kertoi syyksi pienen rakennusalan yrityksen pitkät maksuajat.  Myös julkishallinto ja teollisuuden alan yritykset venyttävät maksuehtoja kivuliaan pitkiksi, jopa 90 päivään, tutkimukseen osallistuneiden yrityksien mukaan.

Selvennykseksi mainittakoon, että tämä tutkimus ei perustunut koronan aiheuttaman poikkeustilan vaikutuksiin, vaan kysely on toteutettu ennen koronapandemian alkua.

Onneksi joku tarvitsee laskurahoitusta – Sen avulla työllistämme itsemme ja neljä muuta

Olisi mielestäni tekopyhää tässä kauhistella pitkiä maksuaikoja ja isojen yrityksien maksuehtojen sanelua pienemmilleen. Jos tätä ilmiötä ei olisi, ei meillä olisi laskurahoitukseen erikoistunutta yritystä eikä minulla työtä, josta saamallani ansiolla tulen toimeen. Laskurahoitukselle on ollut kysyntää pitkään, ehkä niin kauan kuin yritysten välistä laskutusta on ollut, ja tulee varmasti olemaan jatkossakin. Tämän alan toimijana on minulle selvää, että moni yritys maksaa, joko yhteisellä sopimuksella tai siitä huolimatta hitaalla kierrolla sille osoitettuja laskuja.

Koska laskurahoitukselle on kysyntää, voimme työllistää itsemme ja suoraan tai välillisesti neljä muuta henkilöä. Tästä kiitos kuuluu asiakkaillemme, jotka luottavat meihin. Kotimaisena ja pienenä yhtiönä, olemme suoraan riippuvaisia asiakkaidemme pysyvyydestä, asiakastyytyväisyydestä ja onnistuneesta uusasiakashankinnasta.

Laskurahoituksen tarjoajista löytyy valinnan varaa

Laskurahoitusta tarjoavan yrityksen liiketoiminta ei ole mitenkään helppoa. Laskurahoitusta tarjoaa moni yritys ja pankki, joten hinnat ja ehdot ovat varsin kilpailtuja. Asiakkaillamme on myös valinnan varaa. Rahoituksella on aina myös hinta, myös meille.

Lisäksi usein soittaessani potentiaalisiksi asiakkaiksemme ajattelemilleni yrityksille tarjotakseni laskurahoitusta, saan vastaukseksi, että palvelullemme ei ole tarvetta, sillä yrittäjäurakoitsija saa maksuehdon sovittua mieleisekseen asiakkaan kanssa tai yksinkertaisesti kieltäytyy yhteistyöstä tahojen kanssa, jotka venyttävät maksuehtoa. Toinen tyypillinen vastaus, jota puhelimessa saan, on että maksuehto on pitkähkö, mutta siihen on vain koetettava sopeutua ja rakentaa oman yrityksen talous hitaan kassankierron ympärille.

Itseäni pienyrittäjää lohduttaa, että monesti yrittäjät pääsevät sopuun maksuajasta

Itsekin yrittäjänä toimiessa, on tavallaan mukava kuulla, että tällaisiakin tarinoita on, joissa maksuehtoa ei rikota tai maksuaikaa venytetä kohtuuttoman pitkäksi. Uskallan epäillä, jo tässä jutussa viittaamani tutkimuksenkin perusteella, että kaikki eivät kehtaa tunnustaa, että varaa kieltäytymiseen ei ole. Tänä koronakeväänä ja kesänä ehkä entistäkin vähemmän.

https://www.sttinfo.fi/tiedote/talotekniikka-alan-urakoitsijat-kassavirta-ahdingossa-jatkuva-epavarmuus-siita-tuleeko-rahaa-vai-ei?publisherId=3612&releaseId=69878574