Suomen Yrittäjien syyskuussa 2018 teettämän ja tänään julkaistun kyselyn perusteella lähes kolmannes suomalaisista yrityksistä kärsii pitkistä ja yhä vain pidemmäksi käyvistä maksuajoista.

31 prosenttia kyselyyn vastanneista 1056 yrittäjästä kertoo, että asiakasyritykset ovat pidentäneen maksuaikoja viimeksi kuluneen kahden vuoden aikana. 35 prosenttia yrityksistä joutuu odottamaan maksua asiakkaalta yli kuukauden.

Useimmiten maksun myöhästymisestä kärsii pieni yritys, joka laskuttaa itseään selkeästi suurempaa yritystä. Erityisen suuri ongelma on alle 10 henkilön mikroyrityksissä, joissa yli kuukauden rahojaan joutui odottamaan jopa 45 prosenttia yrityksistä. 31 prosentille yrityksistä on aiheutunut taloudellista haittaa pitkistä maksuajoista, selviään Suomen Yrittäjien teettämästä kyselystä

Laskurahoitus lääkkeenä pitkiin maksuaikoihin

Tämän tiedämme myös me Corona Capitalilla, sillä palvelemme kuukausittain kymmeniä asiakkaita, jotka kamppailevat kassankierron hitauden kanssa. Autamme pitkistä maksuajoista kärsiviä yrityksiä tarjoamalla laskurahoitusta. Laskurahoituksen idea yksinkertaistettuna on,  että laskuttaja myy laskun Corona Capitalille mahdollisimman lähellä laskutuspäivää ja saa laskun summan heti käyttöönsä. Näin yritys välttyy rahojensa odottelulta ja voi käyttää tulojaan esimerkiksi omiin kuluihinsa tai investointeihin.

Laskunmaksaja puolestaan maksaa laskun Corona Capitalille laskun eräpäivänä. Corona Capital veloittaa laskun myyjää palvelun käytöstä perustuen sekä maksuaikaan että laskun summaan.

Yleisesti on nähtävissä kaksi eri syytä maksun myöhästymiseen

Useimmin syynä kassavirran hitauteen on asiakkaamme asiakasyritykselleen osoittaman laskun pitkä maksuaika.  Näemme tapauksia, jossa asiakasyritys vaatii etukäteen pitkää, yli 30 päivän maksuaikaa. Suomen Yrittäjien teettämän gallupin mukaan 42 prosenttia yrittäjistä kertoo sopineensa yli 30 päivän maksuajasta etukäteen laskun maksajan kanssa.

Toisinaan huomaamme,  että laskun maksajalla on tapana maksaa lasku säännönmukaisesti liian myöhään ja selkeästi eräpäivän jälkeen. Kokemuksemme mukaan tämä on tyypillistä varsinkin vakiintuneissa, keskenään erikokoisten, yritysten suhteissa. Usein yritykset toimivat rakennus-, kuljetus- tai teollisuusalalla. Tämä käy ilmi myös Suomen Yrittäjien kyselyn vastauksista; 56 prosenttia toteaa, että maksuehdon ylimenevästä maksuajasta ei ole erikseen sovittu.

Maksuehtolakiin toivotaan tiukennusta

Maksuehtolakia muutettiin toukokuussa 2015. Maksuaika elinkeinonharjoittajien välisissä saatavissa saisi ylittää 30 päivää vain, jos siitä on nimenomaisesti sovittu.

Suomen Yrittäjien lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen toivoo, että kaupallisten sopimusten maksuehtolain sopimisen rajoja täsmennettäisiin pienyrittäjän suojaamiseksi.

Lähteet:

https://www.iltalehti.fi/talous/b58dca70-928d-4900-a79e-5af8c294426b_ta.shtml

https://www.yrittajat.fi/tiedotteet/599554-yrittajagallup-pitkista-maksuajoista-taloudellista-haittaa-31-prosentille