Mitä tarkoittaa arvonlisävero?

Arvonlisävero on vero, joka lähes jokaisen suomalaisen yrityksen on maksettava tavaroiden tai palveluiden myynnistä. Arvonlisäverolliset yritykset sisällyttävät vaaditun verokannan myymänsä tuotteen tai palvelun myyntihintaan ja tilittävät kausittain myynnistä kertyneet verot valtiolle. Arvonlisäveroa kutsutaankin kulutusveroksi ja se on tarkoitettu kuluttajan maksettavaksi.

Yritykseltä toiselle suuntautuvassa kaupankäynnissä tilanne on tietenkin toinen, koska ostajana toimii toinen yritys. Tällöin tuotteen hintaan sisällytetty arvonlisävero tulee toisen yrityksen maksettavaksi. Tämän takia vero kertaantuu, koska ennen lopullista tuotteen myymistä tuotteen tai palvelun valmistukseen on voinut sisältyä useita toisilta yrityksiltä ostettuja välituotteita. Tästä syystä yritys voi tilittäessään lopullista kausittaista arvonlisäveroaan vähentää tilityksistä ne arvonlisäverot minkä toinen yrittäjä on laskuttanut häneltä kauden aikana esimerkiksi raaka-aineostosten tai toimistotarvikkeiden oston yhteydessä.  Näin vältetään veron kertaantuminen eikä samasta tuotteesta makseta useaan kertaan arvonlisäveroa. Moni yrittäjä puhuu ostoksien laittamisesta ”verovähennyksiin”. Tällä tarkoitetaan nimen omaan maksettujen ostosten arvolisäverojen vähentämistä yrittäjän itsensä laskuttamista arvonlisäveroista.

Mikä on käänteinen arvonlisävero?

Käänteisessä arvonlisäverossa kysymys on siitä, että arvonlisäverovelvollinen liiketoimintatilanteessa vaihtuu siten, että myyjän sijasta ostaja on verovelvollinen ja vastaa valtiolle tehtävästä arvonlisäveron tilityksestä. Suomessa käänteinen arvonlisäverovelvollisuus on käytössä ainoastaan rakennusalalla, silloin kun ostajana on rakennuspalveluja muutoin kuin satunnaisesti myyvä yritys. Käänteinen arvonlisävero on ollut käytössä noin viisi vuotta ja sen tavoitteena on lisätä rakennusalan läpinäkyvyyttä sekä estää rakennusalalla tapahtuvia taloudellisia väärinkäytöksiä. Käännetyn arvonlisäveron kohdalla ostaja saa vähentää tilityksessään maksamansa arvonlisäveron, jonka on maksanut käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden mukaisesti.

Paljonko arvonlisävero on?

Lähtökohtaisesti Suomessa maksetaan 24 %:n verokannan mukaista arvonlisäveroa. On olemassa kuitenkin muutamia poikkeuksia; elintarvikkeista, rehuista sekä ravintola- ja ateriapalveluista maksetaan 14 % suuruista arvonlisäveroa. Esimerkiksi kirjat, lääkkeet sekä erilaiset liikunta- ja viihdepalvelut puolestaan toimivat 10 % arvonlisäverokannoilla. Täydellisen lista alennettujen verokantojen toimialoista löytyy verohallinnon kotisivuilta.

Ovatko kaikki yritykset arvonlisäverovelvollisia?

Lähes kaikki yritykset, jotka harjoittavat Suomessa tavaroiden tai palveluiden myyntiä ovat arvonlisäverovelvollisia. Poikkeuksena arvonlisäverovelvollisuudesta ovat kaikista pienimmät yritykset, jotka on vapautettu kokonaan arvonlisäverovelvollisuudesta. Yritys katsotaan vapautetuksi arvonlisäverovelvollisuudesta jos sen 12 kuukauden mittaisen tilikauden liikevaihto jää alle 10 000 euron. Pienet yritykset voivat kuitenkin halutessaan liittyä arvonlisäverovelvollisiksi. On tärkeää huomioida, että yrityksen on itse kyettävä arvioimaan ylittääkö liikevaihto asetettua rajaa vai ei. Myös eräät toimialat, kuten esimerkiksi rahoituspalvelut, vakuutuspalvelut, postin yleispalvelut sekä terveydenhoito on jätetty arvonlisäverovelvollisuuden ulkopuolelle.

Myöskään ulkomaalaisen yritys, joka ei ole oma-aloitteisesti hakeutunut verovelvolliseksi ja jolla ei ole kiinteää toimipaikkaa Suomessa ei ole arvonlisäverovelvollinen. Tässä tapauksessa yrityksen Suomessa myyvistä tavaroista syntyneen veron maksaa tuotteen tai palvelun ostaja.

Miten arvonlisäveron maksaminen tapahtuu?

Arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittaudutaan yrityksen perustamisilmoituksella. Perustamisilmoituksen jälkeen yritys saa verohallinnolta arvonlisäveron maksuohjeen sekä yrityksen verotiliviitteen. Kohdekausittain yritys täyttää verohallinnolle menevän kausiveroilmoituksen ja tilittää arvonlisäveron omalla verotiliviitteellä annetun ohjeen mukaisesti. Arvonlisävero on oma-aloitteinen vero, jolla tarkoitetaan sitä, että yrityksen on oma-aloitteisesti huolehdittava kausiveroilmoituksen tekemisestä, veron laskemisesta ja sen maksamisesta. Helpoiten kausiveroilmoituksen voi tehdä sähköisesti.

Tavallisesti kohdekausi on kuukausi, jolla tarkoitetaan sitä, että kausiveroilmoitus ja siten arvonlisäveron tilitys tehdään kerran kuukaudessa. Jotkut pienemmät yritykset ovat kuitenkin oikeutettuja pidennettyyn maksu- ja ilmoitusjaksoon. Aivan pienimmät yritykset, joiden liikevaihto on kalenterivuonna alle 10 000 euroa, on siis vapautettu kokonaan arvonlisäverovelvollisuudesta. Yritykset joiden liikevaihto on enintään 25 000 euroa, tekevät kausiveroilmoituksen ja arvonlisäveromaksun kalenterivuosittain. Yritykset joiden liikevaihto on 25 000-50 000 euroa kalenterivuosittain tekevät ilmoituksen ja maksun kolmen kuukauden välein. Myös alkutuottajat ja kuvataitelijat ovat oikeutettuja pidempään ilmoitus- ja maksujaksoon liikevaihdosta riippumatta.

Hyödykkeen myynnistä syntyneistä arvonlisäveroista voidaan siis vähentää ostoissa jo maksetut arvonlisäverot. Näin ollen voi syntyä tilanteita jolloin yritys maksaa ostoistaan enemmän arvonlisäveroa kuin saa tuotteen myynneistä. Tässä tapauksessa negatiivinen erotus voidaan siirtää vähennyksenä seuraavaan tilitykseen.

Mistä lisätietoa arvonlisäverosta?

Lisätietoja arvonlisäveroista ja niiden maksamisesta saa helpoiten verohallinnon kotisivuilta. On hyvä huomioida, että vaikka arvonlisäverotuksen perusidean ymmärtäminen auttaa jo pitkälle, on tärkeää pysyä mukana esimerkiksi arvonlisäverokannoissa tapahtuvissa muutoksissa ja pidennettyjen maksu- ja ilmoitusjaksojen rajoissa tapahtuvissa muutoksissa.

Rahoittaja.fi on Corona Capital Oy:n yritysrahoitusportaali, jonka kautta Suomessa toimivien yritysten on mahdollista hakea rahoitusta omiin tarpeisiinsa.  Tuotteisiimme kuuluvat niin yrityslaina kuin laskurahoituskin. Corona Capital Oy on vuonna 2013 perustettu  kotimainen perheyritys. Yritys työllistää 10 henkeä ja sen pääkonttori sijaitsee Helsingissä.
Hae yrityslainaa
Pyydä laskurahoitustarjous