Tälläkin hetkellä moni suomalainen suunnittelee oman yrityksen perustamista. Oleellinen osa yrityksen perustamista on sen rahoitus. Liiketoimintasuunnitelma ja businessidea määrittää yritykseen tarvittavan rahan määrää. Yrityksiä on mahdollista perustaa hyvin pienelläkin pääomalla. Usein kuitenkin tarvitaan isompaa rahallista panostusta, jotta yritystoiminta on mahdollista saada käyntiin.

1) Käytä hyväksesi vanhaa liiketoimintaa jos mahdollista

Kun yritystä ja aktiivista yritystoimintaa ei ole olemassa, on rahoittajan vaikeampi muodostaa kuvaa  muun muassa tulevan yrityksen kannattavuudesta kuin jos yritys on jo olemassa. Jos liiketoiminnasta on jo esittää avainlukuja, on se riskittömämpi vaihtoehto sijoittajalle tai rahoittajalle kuin uusi yritys. Tästä syystä uuteen yritykseen on usein vaikeampi löytää rahoitusta kuin jo toiminnassa olevaan yritykseen, josta on saatavilla julkisia avainlukuja.

2) Huolehdi, että yrityksesi löytyy tarvittavista rekisteristä

Kun yritys on kaupparekisterissä ja ennakkoperintärekisterissä on mahdollisen rahoittajan helpompi nähdä, että uusi yritys todella on perusteilla ja liiketoiminta mahdollisesti alkamassa. Jos yritystä ei löydy näistä rekisteristä, on hyvin epätodennäköistä, että rahoittajaa liiketoiminnalle löytyy.

3) Hae starttirahaa

Työ ja elinkeinotoimisto voi myöntää aloittavalle yrittäjälle starttirahaa. Starttirahaa tulee hakea jo ennen yrityksen perustamista ja sitä on mahdollista saada yleensä kuusi kuukautta. Starttirahan suuruus on yleensä 32,68 euroa/päivä. TE- toimisto arvioi jokaisen aloittavan yrittäjän tilanteen huolella, ennen Starttirahaa puoltavaa päätöstä.  Hakijalla on oltava esimerkiksi riittävät edellytykset saada yritystoiminta menestymään.

4) TEKES

Tekesiltä on mahdollisuus saada rahoitusta aloittavana yrittäjänä varsinkin jos liikeidea on teknologinen innovaatio.  TEKESkin rahoittaa enimmäkseen jo toiminnassa olevia yrityksiä, mutta aloittava yritys ei ole poissuljettu. Tärkeää on yksityiskohtainen ja strukturoitu hyvä hakemus, jossa yrityksen liiketoiminta lukuine päivineen on avattu niin huolellisesti kuin mahdollista. TEKESin tarjoama Nuoret Innovatiiviset Yritykset-rahoitus on oiva vaihtoehto sopii etenkin yrityksille jotka ovat nuoria ja tähtäävät kansainvälisille markkinoille.

5) Pankkilaina

Aloittavan yritys voi hakea pankista lainaa.  Kokemuksemme mukaan pankit eivät ole kuitenkaan kovin innokkaita tarjoamaan lainaa uudelle yritykselle. Jotta pankista voi saada lainaa, tarvitaan riittävä omapääoma, vakuus tai takaus. Pankkilainan saanti aloittavan yrityksen nimiin voi tästäkin huolimatta olla haastavaa.  Finnverasta on saatavilla tuote nimeltään ”Alkutakaus”, jota vastaan  pankista voi saada rahoitusta erilaisiin investointi ja käyttöpääomatarpeisiin.

6) Finnvera

Finnveran mainoslauseen mukaisesti, alun ei tarvitse olla hankalaa. Finnvera rahoittaa myös aloittelevia yrityksiä neljän erilaiseen tuotteen avulla. Tosin prosessi on byrokraattinen ja selvityksien tulee olla perusteelliset. Hakemukseen tarvitaan ainakin yrityksen ja yrittäjän perustiedot, kuvaus rahoitettavasta hankkeesta sekä suunnitelma hankkeen kokonaisrahoituksesta. Lisäksi tarvitaan liiketoimintasuunnitelma sekä tulossuunnitelma seuraavalle kolmelle vuodelle. Yrittäjälainaa voi saada enintään 100 000 euroa luotonsaajaa kohden. Lainasta vähintään 20 %  tulee olla omarahoitusosuutta.

7) Rahoittaja

Rahoittajalla rahoitamme myös hyvin uusia ja tuoreita yrityksiä silloin jos antamaamme lainaa vastaan on olemassa laskutusta.  Rahoitamme mielellämme toimintaa erääntymättömiä laskuja vastaan. Lisäksi juuri perustetun yrityksen on oltava rekisteröitynyt Kaupparekisteriin ja Ennakkoperintärekisteriin. Yrityslaina on myös mahdollinen, silloin kun määrittämämme kriteerit täyttyvät.